Дангаагийн Эрдэнэбаатар

Хууль зүйн доктор

Төгссөн сургууль:
Цагдаагийн дээд сургууль

Зэрэг цол авсан сургууль:
Хууль сахиулахын их сургууль

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
ХСИС-ын сургалт эрхэлсэн дэд захирал

Бүтээлийн тоо: 4

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 13913

Бүтээлүүд уншигдсан: 421

Зохиогчийн профайл үзсэн: 2427

Зохиогчийн бүтээлүүд