Бүтээлийн нэр ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛЭЭС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ
Зохиогч Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Хувийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Иргэний эрх зүй
  • Гэрээний бус үүрэг(гэм хор, үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих, даалгаваргүйгээр гүйцэтгэх)-ийн харилцаа
Бүтээлийн товч Эрх зүйт төрийн үйл ажиллагааны нэг эхлэл болсон “Хууль дээдлэх” зарчим нь нэгэнтэйгүүр засаг төрийн байгууллагаас хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах суурь баталгаа болдог. Өөрөөр хэлбэл, засаг төрөөс иргэдтэй харилцаж эцсийн дүнд хуульд заасан үндэслэлийн дагуу шийдвэр гаргаж үр дүнг хариуцна. Гэтэл зарим тохиолдолд төрийн албан хаагч, албан тушаалтан мэдлэг чадвар дутсанаас болон бусад нөхцөл шалтгааны улмаас хууль бус үйлдэл хийж бусдад гэм хор учруулдаг.
Энэхүү судалгааны зорилго нь төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйлдлээч учирсан гэм хорыг арилгуулах нэхэмжлэлтэй хэргийг захиргааны болон иргэний хэргийн шүүхээр шийдвэрлэж байгаа практикийг судалж, холбогдох хууль тогтоомжийн үр нөлөөг эрдэм шинжилгээний үүднээс тодорхойлж, шүүхийн практикт үр нөлөө үзүүлэхүйц санал, зөвлөмжийг боловсруулахад оршино.
Түлхүүр үг төрийн байгууллага, төрийн албан хаагч, төрийн байгууллага, албан тушаалтын учрруулсан гэм хор, хохирол, төрийн албан хаагчийн хариуцлага
Бүтээл бичигдсэн огноо 2009
Хуудасны тоо 34
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн 2823
Бүрэн эхээр нь үзсэн 135
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)