Бүтээлийн нэр ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ЫН ТӨСӨЛД ХИЙХ ХАВСРАГА СУДАЛГАА/
Зохиогч Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Олон улсын нийтийн эрх зүй
  • Олон Улсын нийтийн эрх зүйн тухай
Бүтээлийн товч Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийг (1993) Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй (2008) харьцуулан онолын судалгаа хийж хуулийг цаашид боловсронгуй болгох, зөв хэрэглэхэд тус дөхөм үзүүлэхүйц санал, дүгнэлт гаргах явдал энэ судалгааны гол зорилго болно. Мөн Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулахад шинжлэх ухааны үндэслэлийг тодорхойлох арга зүйг хангахад судалгааны зорилго оршиж байна. Судалгааны ажлыг үндсэн хоёр бүлэгт хуваан авч үзлээ. Эхний бүлэгт Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг онолын үүднээс авч үзсэн, хоёрдугаар бүлэгт судалгааны гол үндсэн хэсэг болох гадаадын иргэд, тэдний эрх зүйн байдалтай холбоотой практик судалгааг багтаасан. Дүгнэлт хэсэг буюу судалгааны ажлын үр дүн, зөвлөмжийг төгсгөл хэсэгт оруулж өгсөн.
Уг нэг сэдэвт судалгаа нь бүлэг, дэд бүлэгт хамаарах хүснэгт,дүрслэл зураг бүхий хавсралт хэсэг болон уг судалгааг хийхэд ашигласан ном, сурах бичиг, хууль тогтоомж, сонин сэтгүүлийн өгүүллэг, интернэт хаяг зэргийг жагсаан бичсэн ном зүйг оруулсан болно.
Түлхүүр үг гадаадын иргэн, гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, гадаадын иргэдийн бүртгэл, гадаадын иргэний эрх, цагаачлал, гадаадын иргэний үүрэг, цагаачлалын бодлого
Бүтээл бичигдсэн огноо 2009
Хуудасны тоо 44
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2017-06-13
Товч мэдээлэл үзсэн 2346
Бүрэн эхээр нь үзсэн 71
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)