Хуулийн ховор, хуучин ном

Монгол улсын дээд шүүх, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар хамтран энэхүү тайлбарыг хэвлүүлжээ. Уг тайлбарыг шүүх, эрх мэдлийн байгууллагад олон жил арвин туршлагатай хуульчид С.Жанцан, Б.Бат-Эрдэнэ, Ч.Нямсүрэн, Ч.Ганбат, Б.Цэрэнбалтав, Б.Доржготов, Д.Батсайхан, С.Нямжав, М.Дамирансүрэн нар хамтран боловсруулсан байна.   

65,000 ₮
Дууссан !

*Анхааруулга: 
Уг номыг ашигласан бөгөөд бага зэргийн хуучирсан болно.

22,000 ₮
Дууссан !