Хууль, эрх зүйн сэтгүүл

- Эрх зүйн сэтгэлгээ: Үзэл бодол, эргэцүүлэл
- Хуулийн хэрэгжилт нөлөө
- Эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн
- Шинэ эрдэмтний индэр
- Мэдээ, мэдээлэл

10,000 ₮

- Эрх зүйн сэтгэлгээ: Үзэл бодол, эргэцүүлэл
- Хуулийн хэрэгжилт нөлөө
- Эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн
- Шинэ эрдэмтний индэр
- Мэдээ, мэдээлэл

10,000 ₮

- Эрх зүйн сэтгэлгээ: Үзэл бодол, эргэцүүлэл
- Хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө
- Эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн
- Шинэ эрдэмтний индэр
- Мэдээ, мэдээлэл

10,000 ₮

- Editor in Chief's note
- "Law and development in a time of crisis" International conference on the 20th anniversary of the National Legal Institute of Mongolia
- Conference highlights
- Latest news

10,000 ₮

- Ерөнхий эрхлэгчийн зурвас
- ХЗҮХ-ийн 20 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулсан "Хямралын үеийн эрх зүй ба хөгжил" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
- Мэдээ, мэдээлэл
-Хурлын тойм 
-Онцлох мэдээ

10,000 ₮

- Эрх зүйн сэтгэлгээ: Үзэл бодол, эргэцүүлэл
- Хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө
- Эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн
- Мэдээ, мэдээлэл
- Шинэ бүтээлийн танилцуулга

10,000 ₮

- Эрх зүйн сэтгэлгээ: Үзэл бодол, эргэцүүлэл
- Хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө
- Эрх зүйн судалгаа, тойм, үр дүн
- Мэдээ, мэдээлэл
- Шинэ бүтээлийн танилцуулга

10,000 ₮

LIA улирал тутмын сэтгүүл нь эдийн засаг, санхүүгийн агуулга бүхий эрх зүйн судалгаа, шинжилгээний ажлууд болон оюутан суралцагчдад хэрэглэгдэхүйц салбар эрх зүйн сонирхолтой бодлого, бодолтын хамт багтаасан. Мөн та шүүхийн практикт шийдвэрлэгдсэн хууль хэрэглээний тайлбарын товч мэдээллийг олох боломжтойгоос гадна дугаар бүрт хавсаргасан эрх зүйн философийн асуулт бүхий LIA Quiz тааварт оролцож, дараагийн дугаарыг үнэ төлбөргүй хүргүүлэх боломжтой. 
1-р улирлын дугаарт:
- Эрдэм шинжилгээ, судалгаа
- Салбар эрх зүйн бодлого, бодолт 
- Шүүхийн практик ба хууль хэрэглээ
- LIA Quiz

20,000 ₮

Энэ удаагийн дугаарт:
Өршөөл өөгүй байх учир шалтгаан
Монгол Улсын гавьяат хуульч, Хууль зүйн ухааны доктор, Шихихутуг их сургуулийн багш, Р.Оюунбадам
ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ: ҮЗЭЛ БОДОЛ, ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ
Хүний эрхийн үндэсний комиссын болон эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны бие даасан, хараат бус байдал: Сонгон шалгаруулалт ба төсөв
МУИС-ийн ХЗС-ийн профессор, хууль зүйн ухааны доктор О.Мөнхсайхан

Гэмт хэрэг илрүүлэх үйл ажиллагаа ба гэмт хэргийн талаарх гүйцэтгэх ажлын мэдээ, баримт сэлт
Үндэсний тагнуулын академийн доктор, профессор М.Цогтоо
МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант Б.Оргилдорж
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэх эрх нээгдэх нөхцөл
МУИС-ийн ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш Э.Мөнхдаваа
Тодорхойгүй тооны буюу олон тооны хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж нэхэмжлэл гаргах эрх зүйн зохицуулалт
Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Бадрах
Авилгын гэмт хэргийн өнөөгийн байдал
МУИС-ийн ХЗС-ийн Магистрант, Авилгатай тэмцэх газрын хэлтсийн дарга Ж.Батбаатар
Эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн зохицуулалтад олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх асуудалд
Өмгөөлөгч, Хүний их эмч, ИЗИС-ийн ХЗС-ийн докторант, Э.Ганбат
Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилт ба цензур
Хууль зүйн магистр Б.Пүрэвсүрэн
Эрх зүйч М.Оюунхорол

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР НӨЛӨӨ
Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал
МУИС-ийн ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш дэд профессор, доктор Д.Бадам
Магистрант С.Батгэрэл
Монгол Улс дахь цахим мөнгөний нөхцөл байдал, эрх зүйн зохицуулалт
ДХИС-ийн докторант Ж.Болд
Нийтийн дэг журмын хамрах хүрээ
МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант Н.Энхцэцэг
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад учирч болзошгүй сөрөг талууд
Өвөр Монголын Их Сургуулийн докторант Д.Мөнхдэлгэр
Монгол улс, Крым улс, Алтайск, Ненецк мужуудын жишээн дээр иргэдийн улсыг удирдахад оролцох оролцоо
ОХУ, Москва хотын Улсын Удирдлагын Их сургуулийн магистрант С.Жансая
ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА, ТОЙМ , ҮР ДҮН
Ашигт малтмал өмчлөлийн харьцуулсан судалгаа
МУИС-ийн ХЗС-ийн ахлах багш, Хууль зүйн ухааны доктор Д.Батболд
Гэмт хэргийн улирлын хэлбэлзэл ба covid-19 нөлөө: Хулгайлах гэмт хэргийн жишээн дээр
Ахлах судлаач, Монголын Криминологичдын холбоо Г.Дагвасүрэн
Хэрэглээний математикийн тэнхим, МУИС-ХШУИС Ж.Энхбаяр
Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалган шийдвэрлэхтэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хохирогч төвтэй хандлагын үүднээс үнэлэх хавтаст хэргийн судалгаа
Хяналтын прокурор, ДХИС-ийн докторант Д.Нямбат
Шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээ: Харьцуулсан шинжилгээ
Хууль зүйн ухааны Магистр, БЗД-н Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд
шүүгчийн туслах Г.Ганбаяр
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх чиглэлээр Монгол улсын хууль тогтоомжийг олон улсын гэрээтэй харьцуулан дүн шинжилгээ хийх нь
МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Д.Болорчимэг

10,000 ₮

Since 2003, The National Legal Institute of Mongolia has started to publish a legal a peer-reviewed journal “Mongolian Journal of Law” (former name as referred to as “The Law Review”) and a total of 78 series of volumes are published since its first edition to the public. The Journal publishes quarterly per one in Mongolian and a special edition in English once a year.
The Editorial Board consists of reputable Doctors and Professors in the field of law and representatives of the court, prosecutor’s office, and advocates. The published works can be earned for those studying to obtain law degrees as an academic credit score for the LL.M. and LL.D. programs of the law schools and universities or Training of the Mongolian Bar Association.

10,000 ₮

ЭНЭ УДААГИЙН ДУГААРТ:

ХУУЛЬ  ТӨРӨХИЙН ӨМНӨ

Шүүхийн тухай хуулийн төслийн хүрээнд шүүхийн хараат бус, хариуцлагатай байдлыг хангах нь
МУИС-ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн профессор, хууль зүйн ухааны доктор О.Мөнхсайхан

Улсын дээд шүүхийн чиг үүргийн талаар харьцуулсан шинжилгээ:  МУИС-ийн ХЗС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, хууль зүйн ухааны доктор А.Бямбажаргал

Монгол Улсын шүүхийн томилгооны системийг боловсронгуй болгох нь: “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал П.Баттулга

 ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА, ТОЙМ, ҮР ДҮН

Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал: МУИС-ийн ХЗС-ийн гэрээт дэд профессор, хууль зүйн ухааны доктор Х.Эрдэм-Ундрах, Эрх зүйчЭ.Мөнхболд

Хүний эрхийн үндэсний комиссын бүрэн эрх – тусгай механизмийн гүйцэтгэх үүрэг: НҮБ-ын Суурин зохицуулагчийн газрын Хүний эрхийн үндэсний шинжээч Б.Болорсайхан

Цар тахал ба олон улсын харилцааны зохицуулалт: Хуульч О.Чулуунцэцэг, Худалдаа, үйлдвэрлэлийн их сургуулийн ахлах багш С.Рэнцэндорж

Байгаль орчны салбар дахь төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа,  эрх зүйн орчны төлөв байдал,  тулгамдсан асуудал: Удирдлагын академийн докторант Б.Отгонтөгс

Аюулгүй байдал, түүний  үзэл баримтлал,  арга зам: ДХИС-ын Хил судлалын ухааны докторант, дэд хурандаа М.Баярсайхан

Эд юмсын эрхийн үндэс газар болох тухай: Өмгөөллийн Түвшинтөгс энд Ганхүрэл ХХК-ийн өмгөөлөгч А.Түвшинтөгс

БНХАУ-ын “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль”-ийн хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах талаарх заалт, түүний ач холбогдол: БНХАУ-ын Зүүн Хойд бүсийн Ойн их сургуулийн магистрант Г.Намуунзул

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР НӨЛӨӨ

Прокурорын зэрэг дэвийг харьцуулан судлах нь: УЕПГ-ын сургалт хариуцсан прокурор, хууль зүйн ухааны доктор Ц.Мөнхбат

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийн хэлбэр, түүний хэрэглээ, эрх зүйн зохицуулалт: МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант Б.Сүндэръяа

Татвар ногдуулах ба хураах ажиллагаа, тэдгээрийн харилцан хамаарал: МУИС-ийн ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дадлагажигч багш Н.Лхамцэрэн

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн этгээдийн эрх зүйн хамгаалалт: МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант С.Солонго

Сонгуулийн тогтолцоо ба хөгжлийн бодлого: ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгийн ЭШДэА М.Долгорсүрэн

Гэмт хэрэг үйлдсэн өсвөр насны хүнд хүлээлгэх ялын бус эрүүгийн хариуцлагыг боловсронгуй болгох нь:
Эрх зүйч Ч.Болормаа

ШИНЭ ЭРДЭМТНИЙ ИНДЭР

Хууль зүйн ухааны доктор Ц.Мөнхбат
Хууль зүйн ухааны доктор Д.Батболд

МЭДЭЭЛЭЛ

Шинэ ном: Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Үндсэн хуулийн орчуулга
Скопус олон улсын санд сэтгүүл бүртгүүлэхэд тавих шаардлага

10,000 ₮

ЭНЭ УДААГИЙН ДУГААРТ:

ХУУЛЬ ТӨРӨХИЙН ӨМНӨ

 1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага, үндсэн өөрчлөлтүүд
  Удирдлагын Академийн профессор, доктор Б.Уранцэцэг
ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ: ҮЗЭЛ БОДОЛ, ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ

 1. Пробацийн үйл ажиллагааны онцлог, анхаарах асуудал
  ШШГЕГ-ын Захиргааны удирдлагын газрын Хууль тогтоомж, дотоод ажлын хэлтсийн дарга, хууль зүйн доктор, хурандаа Ц.Очгэрэл, ШШГЕГ-ын Захиргааны удирдлагын газрын Хууль тогтоомж, дотоод ажлын хэлтсийн мэргэжилтэн, докторант, хошууч А.Цэнгэл
 2. Цахим сүлжээ ба цахим хэлцэл
  СХД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч В.Амартүвшин
 3. Монгол Улс дахь хувьцаа эзэмшигчийн хязгаарлагдмал хариуцлагын зарчим, практик хэрэглээ
  Өмгөөлөгч Б.Билгүүн
 4. Монгол Улсад цахим худалдааны бие даасан хууль боловсруулах, батлах ажилд хэрэгцээт санал гаргах нь
  МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Б.Гүнзаяа
ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР НӨЛӨӨ

 1. Иргэний хуулийн 498-р зүйлийн талаарх судалгаа: Харьцуулалт, дүгнэлт
  МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Магистр Р.Пүрэвбаатар
 2. Нийтийн дэг журам гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэхээс татгалзах үндэслэл болох нь: Ойлголт, хандлага
  МУИС-ийн ХЗС-ийн докторант Н.Энхцэцэг
 3. Төрийн эрх мэдлийн хязгаарлалт ба Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний хараат бус байдал
  МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Г.Билгүүн
ЭРХ ЗҮЙН СУДАЛГАА, ТОЙМ , ҮР ДҮН

 1. Хорин тав хүртэлх насны залуучуудын дундах бэлгийн зан үйл ба бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх мэдлэг хандлага
  УЕПГ-ын хяналтын прокурор, Хууль зүйн ухааны доктор Б.Өнөрмаа
 2. НҮБ-ын дүрэм ба улс орнуудын хилийн талаар баримталж буй бодлого, эрх зүйн хэм хэмжээ
  ДХИС-ийн доктор, дэд хурандаа Ш.Чулуунбат, ДХИС-ийн докторант, М.Баярсайхан
 3. Хөвсгөл аймагт сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гарсан амиа хорлосон тохиолдлуудад хийсэн судалгаа, түүнийг бууруулах арга зам
  ДХИС-ийн докторант, Т.Бүрэнхаан
 4. Ковид-19 цар тахлын үеийн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах эрх зүйн зохицуулалтын олон улсын чиг хандлага,үр нөлөө
  МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Б.Анхбаяр
 5. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацааг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал
  МУИС-ийн ХЗС-ийн магистрант Б.Энхболор
МЭНДЧИЛГЭЭ

 1. Монгол Улсын Гавьяат Багш, МУИС-ийн ХЗС-ийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, Хууль зүйн ухааны доктор, профессор Д.Баярсайхан
ШИНЭ ЭРДЭМТНИЙ ИНДЭР

 1. Хууль зүйн ухааны доктор Д.Сундуйсүрэн
 2. Хил судлалын ухааны доктор Ч.Сайнтөр
МЭДЭЭЛЭЛ

 1. Шинэ бүтээлийн танилцуулга
 2. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүлд тавигдах шаардлага /Загвар/

10,000 ₮