Хүргэлт

Улаанбаатар хотод захиалга өгснөөс хойш 48 цагийн дотор хүргэлт хийгдэнэ. Орон нутаг руу унаанд дайж явуулна. Энэ тохиолдолд дайврын төлбөрийг хүлээн авагч төлнө. “Сар шинийн баяр”-тай холбоотойгоор 02 дугаар сарын 9-13-ны өдрүүдэд хүргэлтийн үйлчилгээ түр зогсоно. Онлайн захиалгын үйлчилгээ хэвийн явагдана.

Хууль, эрх зүй