Хүргэлт

Улаанбаатар хотод 17:00 цагаас өмнө өгсөн захиалгыг өдөрт нь хүргэнэ. Орон нутаг руу шууданд хийж өгнө.

Шинээр нэмэгдсэн

Хууль, эрх зүй