Эрх зүйн боловсрол

Хуульчид бид "нэг зураг мянган үгтэй тэнцэнэ" гэх хуучны үнэнг мэддэг боловч хангалттай анхаарал хандуулдаггүй гэдгийг Дэршовиц онцолж байв. Хуульчид бол үгний хүмүүс. Биднээс үг салгаж авна гэдэг бол биднээс хамгийн чухал багаж хэрэгслийг авч байгаатай адил юм. Мэтгэлцэх, хэл зүйн задлан шинжилгээ хийх, нарийн түвэгтэй хууль зүйн ойлголт, үзэл баримтлалуудыг тайлбарлахад бидэнд үг маш чухал. Гэхдээ  зургийг үл ойшоож болохгүй. Үгээр тайлбарлаж, бодит үр дүнг ойлгуулахад бэрхшээлтэй зүйлийг зургаар ойлгуулахад дөхөм байдаг. 
Энэхүү номыг хуульч болон эрх зүйн нарийн түвэгтэй асуудлыг судлахаар гараагаа эхэлж буй, түүнчлэн 101,000 үгтэй ажиллахыг илүүд үздэггүй хэн бүхэнд зориулав. Вибеке Норгард Мартин

30,000 ₮
Дууссан !

Гэмт хэрэгт холбогдож байгаа хүүхдүүдийн гэмт хэрэг үйлдсэн шалтгаан нөхцөлийг судалж үзвэл ажилгүйдэл, ядуурал, эцэг, эхийн хараа хяналт, сургууль завсардалт, хуулийн мэдлэг дутмаг гэх зэрэг олон зүйлүүд гарч ирэх боловч тухайн хүүхдийн оюун санааны хувьд авч үзвэл ихэнх нь нийгэмд аюултай, сөрөг үзэл бодол төлөвшиж тогтсоноос шалтгаалдаггүй, харин тухайн үеийн нөхцөл байдал, өөрийн үйлдлийн үр дагавар, учир холбогдол, хор уршигийг зөвөөр үнэлж, бүрэн ойлгоогүй, гэнэн томоогүй хөнгөмсөг хандлагаас болж гэмт хэрэгт холбогдсон байдаг. Иймд насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд хуулийн мэдлэг олгох нь таны хүүхдийг гэмт хэрэгтэн болохоос, таны хүүхэд өөрийнхөө ирээдүйг баллахаас сэргийлэх нэгээхэн алхам болох юм. 

15,000 ₮

Гэрээний эрх зүйг харилцааны шинжээр нь долоог төрөлд ангилан, харилцагч талуудын эрх ашгийг харилцан тэнцвэртэй тусгаж, хуульд заасан хэлбэр шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэсэн бизнесийн хаирцаанд өргөн хэрэглэгддэг 48 гэрээний загвар бүхий эмхэтгэлийг иргэдийн эрх зүйн харилцааг соёлжуулж, тогтвортой хамтын ажиллагааг бий болгоход тус болно хэмээн итгэж эмхэтгэн бүтээв. 
Гэрээний эрх зүйг сонирхон судалдаг оюутан судлаач болон завгүй бизнес эрхлэгчдийн ажил үйл хэрэгт өдөр тутмын чухал хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт итгэж байна. 

15,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү бүтээл нь 2015 оноос хойших 4 дэх удаагийн хэвлэлт бөгөөд газрын харилцаа-хөрөнгийн эрх, газар чөлөөлөлт-гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, газрын маргаан-шүүх, улсын бүртгэл-үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа, нэгж талбар-газрын мэдээллийн сан зэрэг сэдвийн хүрээнд хууль зүйн 300 асуултын хариултыг багтаасан юм. 
Тус бүтээл нь иргэд, газрын салбарын анхан шатны нэгжүүдээс хуулийг хэрхэн ойлгож, хэрэгжүүлэх талаар ирүүлсэн асуулт, иргэдийн амьдралд нийтлэг тулгамддаг асуудал, нөхцөл байдал бүрд нь тохирсон хариулт, арга, шийдэл ямар байхыг зааж тодорхойлж өгснөөрөө онцлогтой.
 Иргэд газар, эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбоотой асуудал өөрт тулгарахад хаана хандахаа тэр бүр мэддэггүй учраас энэхүү ном иргэдэд нэн шаардлагатай, тулгамдсан асуудалд хариулт өгөх, хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр өгч, цаашид газрын харилцааны чиглэлээр бодлого боловсруулахад тус нэмэр болохуйц бүтээл болжээ.
 

20,000 ₮

Энэхүү гарын авлага нь хуульчид, судлаачид гэхээс илүүтэй иргэдэд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой эрх зүйн ойлголт өгөх, тулгараад буй хүндрэлтэй асуудлаа хэрхэн шийдвэрлүүлж болох арга замыг заах, тэдэнд эрх зүйн хөтөч болох зорилгоор бүтээсэн юм.

10,000 ₮

Энэхүү гарын авлага нь хуульчид, судлаачид төдийгүй иргэдэд нийгмийн даатгалын харилцаатай холбоотой эрх, зүйн ойлголт өгөх, тулгараад буй хүндрэлтэй асуудлаа хэрхэн шийдвэрлүүлж болох арга замыг заах, тэдэнд эрх зүйн хөтөч болох зорилготой. 

10,000 ₮
Дууссан !

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан Г.Болормаа, Д.Сарангэрэл нар нь Гэр бүлийн харилцаа “Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн 1800-1202 дугаарт ирсэн 100 асуулт, хариулт гарын авлага”-ын асуултыг зохиомжлон, хариултыг боловсруулан иргэдийн гар дээр хүргэж байна. 
Гэр бүл нь хүний амьдралын анхдагч орчин юм. Нийгэмд үр удмаа үлдээх гэр бүлийн гишүүд бие, биенийхээ төлөө анхаарал халамж тавих, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх гэсэн үндсэн үүргийг хүлээдэг билээ. Уг гарын авлагыг гэр бүлийн харилцаанд орж буй иргэдэд зориулан гаргасан. 
Гэр бүлийн харилцаан дахь гэрлэлт бүртгүүлэх, хүүхэд үрчлэх, гэрлэлт цуцлах, түүнээс үүдэлтэй маргаан буюу дундын өмч, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг асуудлуудад хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх зорилгоор шаардлагатай холбогдох материалыг бэлтгэж, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан бичсэн.

5,000 ₮