Эрх зүйн боловсрол

"Эрх зүйн философи" нь эрх зүйн шинжлэх ухааны онол, арга зүйн үндэс учраас XYIII зууны үеэс өнөөг хүртэл эрх зүйн сургалтын онолын заавал судлах судлагдахуун байсаар байна. "Эрх зүйн философи" нь эрх зүйн асуудлыг философийн аргаар шийдвэрлэх арга зүйн судлагдахууны хүрээнд хөгжихөөс гадна хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хуулийг онолын хувьд цогцоор нь ойлгож, практикт үр дүнтэй ашиглах зорилгоор шинжлэх ухааныг үндэслэлтэй судлах тогтолцооны хүрээнд аналитик шинжлэх ухааны үүднээс хөгжиж байна. 
Хууль зүйн ухааны доктор, проф.О.Мөнхсайханы "Эрх зүйн философи"-н сурах бичиг нь агуулга, арга зүйн хувьд орчин үеийн эрх зүйн шинжлэх ухааны онолын судлагдахууны түвшинд бичигдсэнээрээ онцлог, ач холбогдолтой юм. Энэхүү бүтээл нь сургалтанд хэрэглэгдэхээс гадна судалгааны онолын эх сурвалж болно гэдэгт итгэлтэй байна. 
Эрх зүйн шинжлэх ухаан шударга ёсны урлаг болон хөгжиж, эрх зүйч, хуульчид хүний эрхийг дээдэлсэн гэгээлэг ертөнцийн бурхад нь болох ариун үйлсэд шавийн минь оюуны мэлмий тунгалаг, эрдмийн үйлс нь дэлгэрч байх болтугай!
Доктор, профессор Х.Сэлэнгэ

25,000 ₮

Энэхүү эмхэтгэлийн гол тулгуур болсон судалгааны материал, зураг, бүтээлээ нээлттэй эх сурвалжид байршуулсан байгууллага, хувь хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Мөн дэлхийн тэр дундаа ойрх дорнодын эртний хуулиудыг орчин үеийн хэлрүү хөрвүүлэх үнэ цэнэтэй, хүнд хөдөлмөрийг эрхэлж буй археологи, ассирологи, хэл шинжлэл, хууль зүйн болон бусад салбарын эрдэмтэн, судлаачид, тэдгээрийн ажлыг дэмжиж, шинжлэх ухаанд цаг, бусад нөөц, зүрх сэтгэлээ зориулдаг хэн бүхэнд талархал илэрхийлье.                            
Эрх зүйн эх сурвалж судлалд зориулав. 

60,000 ₮

Хуулийн сэтгэл судлалын энэхүү гарын авлага нь эрх зүйн харилцаанд оролцогчид, гэмт хэрэг үйлдэгч, хэргийн гэрч, хохирогч, сэжигтэн болоод мөрдөн байцаах үйл ажиллагаа, хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, ял эдлүүлэх үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн үндсийг олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудаас явуулсан судалгааны тайланд дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэн дүгнэв. 
Энэхүү гарын авлагад орсон агуулгыг мөрдөн байцаах, хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, ял эдлүүлэх үйл ажиллагааны харилцаа хамаарал, үйл ажиллагааг шалтгаан үр дагавар, динамик үйл явц, тогтолцооны онол үзэл баримтлал, зарчмууд дээр үндэслэн боловсруулсан болно. Нөгөө талаар хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа, шүүх эрх мэдлийн нийгмийн сэтгэл зүйн заслын үүрэг, үр нөлөө талаас авч үзсэн болно. 
Гарын авлагын практик ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1-рт, нэр томьёо, ойлголтуудыг өгөх, 2-рт, гэмт хэрэгтний зан байдлыг хэргийн төрлөөр, 3-рт, онол практикийн үндсийг шинж үзэгдэл, хүчин зүйл, харилцааны олон төлт төрлөөр авч үзэх, мөн чанарт суурилан салбар дундын хандлага, чиглэлийн өргөн хүрээнд тайлбарлахыг оролдсон болно.

50,000 ₮

- Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний зохицуу лалт, практик
-Иргэний хууль дахь Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний зохицуулалт болон 1998, 2008, 2016 оны Барилгын тухай хуулийн онцлог, өөрчлөлт, тэдгээрийн харьцуулалт
-Газар эзэмшиж, ашиглах, өмчлөх харилцаа
-ОХУ, БНХАУ, АНУ, ХБНГУ-д барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний талаарх зохицуулалт, практик
-ФИДИК-ийн гэрээ, ФИДИК-ийн гэрээг хэрхэн сонгож, аль номыг хэрэглэхээ хэрхэн мэдэх ФИДИК-ийн гэрээний заалтууд, зөвлөмж
-УНИДРОУ зарчим 
- Шүүх, арбитрын маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа
- Ковид-19 цар тахлын нөлөө барилгын гэх мэт өргөн хүрээнд цогц мэдээллийг оруулахыг зорилоо. 

45,000 ₮

Монгол улсын сүүлийн 80 жилийн түүхэнд газрын харилцааг дагнан зохицуулсан 4 хууль (1942, 1971, 1994, 2002)-ийг дагаж мөрдөж байснаас 2002 оны Газрын тухай хууль нь Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хамтаар зөвхөн газрын харилцаа, газар өмчлөл төдийгүй газрын кадастр, захиргааны хэргийн шүүх, дахин төлөвлөлт (газар шинэчлэн зохион байгуулалт), улсын бүртгэлийн салбарын хөгжил болон газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээний төлөвшил, холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа дахь цахим технологийн ололт, амжилт зэрэг нь Монгол Улсын түүхэнд тодоор үлдэх хууль болсон гэж үздэг. 
Энэхүү бүтээл нь газрын харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хууль хэрэглээ болон хууль боловсруулахад зохих хувь нэмрээ оруулна гэж найдаж байна. Учир нь энэхүү тайлбарыг газрын харилцааны сүүлийн 20 гаруй жилийн түүх, өөрчлөлт, шинэчлэлт, алдаж оносон туршлага, хөгжлийн хандлага, төлөвийг харилцан уялдаатайгаар харгалзан үзэж, харьцуулан судалж бүтээсэн билээ. 
Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, хэрэглээний энэхүү дэлгэрэнгүй тайлбар нь цаашид Газрын тухай хууль (1994, 2002), мөн шинээр батлах "Газрын тухай хуулийн багц хэрэглээнд тулгуурласан "Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн харилцаа ба маргаан, тохиолдол (case) судлал"-ын гарын авлагыг гаргахаар төлөвлөж байгаагаа хуульч, судлаач, шүүмжлэгч, уншигчдадаа мэдэгдэхэд таатай байна. Зохиогч

35,000 ₮

Энэхүү гарын авлага нь хуульчид, судлаачид гэхээс илүүтэй иргэдэд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой эрх зүйн ойлголт өгөх, тулгараад буй хүндрэлтэй асуудлаа хэрхэн шийдвэрлүүлж болох арга замыг заах, тэдэнд эрх зүйн хөтөч болох зорилгоор бүтээсэн юм.

10,000 ₮

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс "Нийгмийн даатгалын эрх зүйн баримт бичиг /асуулт, хариулт/" гарын авлагыг хэвлэлээ. Энэхүү гарын авлагыг 2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсруулсан болно.

10,000 ₮
Дууссан !

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн ажилтан Г.Болормаа, Д.Сарангэрэл нар нь Гэр бүлийн харилцаа “Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн 1800-1202 дугаарт ирсэн 100 асуулт, хариулт гарын авлага”-ын асуултыг зохиомжлон, хариултыг боловсруулан иргэдийн гар дээр хүргэж байна. 
Гэр бүл нь хүний амьдралын анхдагч орчин юм. Нийгэмд үр удмаа үлдээх гэр бүлийн гишүүд бие, биенийхээ төлөө анхаарал халамж тавих, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх гэсэн үндсэн үүргийг хүлээдэг билээ. Уг гарын авлагыг гэр бүлийн харилцаанд орж буй иргэдэд зориулан гаргасан. 
Гэр бүлийн харилцаан дахь гэрлэлт бүртгүүлэх, хүүхэд үрчлэх, гэрлэлт цуцлах, түүнээс үүдэлтэй маргаан буюу дундын өмч, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг асуудлуудад хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх зорилгоор шаардлагатай холбогдох материалыг бэлтгэж, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан бичсэн.

5,000 ₮