Хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, орчуулга, гарын авлага

Хууль зүйн нэр томьёоны онол, практикийн 3 дахь удаагийн эрдэм шинжилгээний хурал 2021 оны 11-р сарын 30-ны өдөр "Монгол Улсын хууль зүйн нэр томьёоны уламжлал, хувьсал" сэдэвтэйгээр ХЗҮХ-ийн Хуульчдын танхимд болж өндөрлөлөө. 
Энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал нь хууль зүйн нэр томьёо, ухагдахууныг зөв тодорхойлж, тайлбарлах арга зүй, нэр томьёоны болон нэвтэрхий толийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, хууль зүйн нэр томьёоны хувьсал эрх зүйн хөгжлийн харилцан хамаарал, зүй тогтлын тухай болоод бусад тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар хууль зүйн салбарын эрдэмтэн, судлаач, хуульчдын дунд хэлэлцүүлж, хууль зүйн нэр томьёо судлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн санаачилгаар зохион байгуулагдсаар өдгөө нэгэнт уламжлал болжээ. 

15,000 ₮

Энэхүү бүтээл нь суралцагчид төдийгүй их, дээд сургуулийн багш, судлаач, шүүгч, өмгөөлөгч зэрэг практикийн байгууллагад ажиллаж буй хуульчдад онолын мэдлэгээ бататган дээшлүүлэх, түүний үндсэн дээр хавсарга судалгааны ажилдаа ашиглаж болохуйц та бүхний ажилд хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. 
"Иргэний эрх зүй" бүтээлд иргэний эрх зүйн судлагдахуун болох 14 бүлэг сэдвийг системчлэн, ойлгоход хялбар хэлбэрээр энгийн схем, жишээ, тохиолдол, мэдлэг шалгах асуулт, өөрийгөө шалгах тестийг оруулан бичсэн.  Зохиогчид

30,000 ₮

Энэхүү номыг их, дээд сургуульд суралцаж буй оюутан, залууст Эрх зүйн философийн үндсэн ойлголт, нэр томьёо, агуулгыг товч, тодорхой байдлаар ойлгуулах, онолын үүднээс тайлбарлан томьёолох, шалгалтад бэлтгэхэд тус дөхөм болох зорилгоор уг бүтээлийг өргөн барьж байна. Мөн эрх зүйн үнэт зүйлийг танин мэдэхэд чиглэсэн, их сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт нийцэхүйц 11 үндсэн ойлголтыг системчлэн, мэдлэг шалгах асуулт, өөрийгөө шалгах тестийг оруулсан. 

25,000 ₮

Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж гарсан дүрэм, журам, аргачлал
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой журмын төсөл /жишиг/
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээний төсөл /жишиг/
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бусад баримт бичгийн төсөл /жишиг/

40,000 ₮

-Эрүүгийн хууль
-Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
-Салбар хуулийн нэр томьёо
-Улсын дээд шүүхийн тайлбар
-Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам

20,000 ₮

Энэхүү судалгаа нь таван үндсэн бүлэгтэй. 
I бүлэгт Монгол Улс дахь үндсэн эрхийн нийтлэг асуудал
II бүлэгт иргэний болон улс төрийн эрх
III бүлэгт эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх  
IY бүлэгт бүлгийн эрх
Y бүлэгт хүний эрхийг хангах үндэсний механизмыг тус тус судалсан байна.   

40,000 ₮

Хуульчид бид "нэг зураг мянган үгтэй тэнцэнэ" гэх хуучны үнэнг мэддэг боловч хангалттай анхаарал хандуулдаггүй гэдгийг Дэршовиц онцолж байв. Хуульчид бол үгний хүмүүс. Биднээс үг салгаж авна гэдэг бол биднээс хамгийн чухал багаж хэрэгслийг авч байгаатай адил юм. Мэтгэлцэх, хэл зүйн задлан шинжилгээ хийх, нарийн түвэгтэй хууль зүйн ойлголт, үзэл баримтлалуудыг тайлбарлахад бидэнд үг маш чухал. Гэхдээ  зургийг үл ойшоож болохгүй. Үгээр тайлбарлаж, бодит үр дүнг ойлгуулахад бэрхшээлтэй зүйлийг зургаар ойлгуулахад дөхөм байдаг. 
Энэхүү номыг хуульч болон эрх зүйн нарийн түвэгтэй асуудлыг судлахаар гараагаа эхэлж буй, түүнчлэн 101,000 үгтэй ажиллахыг илүүд үздэггүй хэн бүхэнд зориулав. Вибеке Норгард Мартин

30,000 ₮

Монголын ард түмэн бид:
- улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлж,
- хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж,
- төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, 
- хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж,
- эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно.
Үүний учир Монгол Улсын Үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна. 
 

10,000 ₮

Энэхүү бүтээлд нэгд, парламентын ардчилалд эрх мэдлийг хэрхэн байршуулсан байдаг вэ, хоёрт, парламентын засагт эрх мэдлийг хуваарилсан ямар зохицуулалт байдаг вэ, гуравт, Монгол улсын төрийн байшуулалт эрх мэдлийг хэрхэн байршуулсан ямар хэлбэрт хамаарах вэ зэрэг асуултад үндсэн хуулийн эрх зүйн онолын үүднээс иж бүрэн хариулт өгөхийг зорьжээ.

30,000 ₮

Хууль эрх зүйг түүний нийгэм, улс төр, ёс суртахуун болон эдийн засгийн хэмжээсийг таньж мэдэхгүйгээр бүрэн гүйцэд ойлгох боломжгүйг дурдах нь чухал ач холбогдолтой. Эрх зүйн онол хэм хэмжээний тухай судалгаа нь хуулийн угийн төвөгтэй бүтэц, эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөөлөл зэргийг тайлбарлах зорилгоор илүү гүн ухааны ойлголт, элементийг эрэлхийлдэг. Түүнчлэн нийгмийн дунд бий болсон хууль болон ёс суртахууны хоорондын маргаантай хандлагыг тайлбарлахыг оролдлоо. /Зохиогч/ 

30,000 ₮

Бодлого бодох арга барил нь хийсвэр онолд суралцах замаар бус зөвхөн тохиолдол шинжлэх замаар олж авах боломжтой бөгөөд хуулийн практик хэрэглээг тодорхойлж байдаг. Энд тусгагдсан нийт 45 тохиолдлын /өмнөх хэвлэлийн 19, шинээр 26/ маргаан гарсан нөхцөлд хуулийг ашиглах замаар эцсийн шийдэлд хүрэх ажиллагаанд дасгалжуулах зорилготой. 
Иргэний эрх зүйн бодлогын хураамж номын энэхүү II дэвтэр нь агуулгын хувьд гэрээний эрх зүйн ерөнхий агуулга бүхий хэд хэдэн гэрээний төрлийг хамарсан бөгөөд үүнээс гана хуулиас үүдэх үүргийн /гэм хорын эрх зүй, бусдын үүргийг дуулгаваргүйгээр гүйцэтгэх болон үндэслэлгүй хөрөнгөжих/ эрх зүйд холбогдох нилээн хэдэн жишээг агуулсан болно. Ингээд нийт 45 тохиолдол, бодолтын хамт, мөн ерөнхий ойлголт бүхий 8 бүдүүвчийг энэхүү хэвлэлээрээ Та бүхэнд хүргэж байна.  

20,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү номд Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги, өмчийн эрх зй, үүргийн эрх зүйн шийдвэрлэх асуудлуудыг тусгасан. Иргэний эрх зүйн дасгал, хэрэглээний хичээлийн агуулгыг хамарсан 32 тохиолдол, 11 хувилбар бодолтыг хамарсан нийт 43 бодлогыг та бүхэндээ толилуулж байна. Эдгээр жишээний хүрээний тодорхой хэм хэмжээг сонгон авч эрх зүйн субсумци хийх явцад тохиолдож болох бэрхшээлийг харуулахыг хичээсэн боловч эдгээрийг бие даан бодохдоо хүн бүр хэл найруулга зүйн үүднээс өөрийн гэсэн утга, үг хэллэгийн холбоосыг ашиглан шийдвэрлэхийг зөвлөж байна. Түүнчлэн хуулийн хэм хэмжээг хэрэглэх, ангилж ойлгох үйл явцыг хөнгөвчлөх зорилгоор 13 ерөнхий ойлголт бүхий бүдүүвчийг багтаав. 

20,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү эмхэтгэлийн гол тулгуур болсон судалгааны материал, зураг, бүтээлээ нээлттэй эх сурвалжид байршуулсан байгууллага, хувь хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Мөн дэлхийн тэр дундаа ойрх дорнодын эртний хуулиудыг орчин үеийн хэлрүү хөрвүүлэх үнэ цэнэтэй, хүнд хөдөлмөрийг эрхэлж буй археологи, ассирологи, хэл шинжлэл, хууль зүйн болон бусад салбарын эрдэмтэн, судлаачид, тэдгээрийн ажлыг дэмжиж, шинжлэх ухаанд цаг, бусад нөөц, зүрх сэтгэлээ зориулдаг хэн бүхэнд талархал илэрхийлье.                            
Эрх зүйн эх сурвалж судлалд зориулав. 

60,000 ₮

Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимид багшийн нэрэмжит шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаач, оюутны эрдэм шинжилгээний уралдаанд шалгарсан шилдэг илтгэлийн эмхэтгэл.

15,000 ₮
Дууссан !

Аливаа маргааныг шийдвэрлэх нь эрх зүйт төрийн салшгүй хэсэг бөгөөд үүнд төр, хуулийн этгээд, иргэд хоорондын хувийн эрх зүйн харилцаанд үүссэн маргааныг шүүхийн бус журмаар хянан шийдвэрлэх тогтолцоо зайлшгүй хамаарна. 
Монгол Улсад арбитрын байгууллага үүсэн байгууллагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитраас дөрвөн бүтээл баринтаглаж буйн нэг нь их, дээд сургуулийн оюутан, суралцагчид, магистрант, докторантууд, практик ажилтнууд, арбитрын эрх зүйг сонирхон судлагч хэн бүхэнд зориулсан энэхүү "Арбитрын сэдэвт эрдэм шинжилгээний нийтлэлийн эмхэтгэл" юм. 
Энэхүүү бүтээлд 2000 оноос хойш нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллийн тогтмол хэвлэлүүд болон хувийн эрх зүйн сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, илтгэлийн эмхэтгэл зэрэгт арбитрын сэдвээр сонирхон судалдаг эрдэмтэн, судлаачдын тавьсан, нийтлэгдсэн илтгэл, өгүүлэл, нийтлэл, бүтээлүүдээс шүүлт хийн цуглуулсан бөгөөд бидэнд олдоогүй, орхигдуулсан өгүүлэл байхыг үгүйсгэхгүй юм. 
Цаашид ч шинээр төрж буй эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг эмхэтгэн цаасан болон цахим хэлбэрээр нийтийн хүртээл болгох зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд ингэснээр хэрэг маргааныг шүүхийн бус журмаар хянан шийдвэрлэхэд дэлхий нийтийн чиг хандлагад ойртон хөгжих, танхимын гишүүн байгууллага төдийгүй хуульч, судлаачдын эрх зүйн мэдээлэл солилцох эх сурвалж болж, хууль хэрэглээний нэгдмэл ойлголт, шүүх, арбитрын зөв практик тогтоход чухал ач холбогдолтой юм. 

19,000 ₮

Анхлан шүүхийн ачааллыг бууруулах зорилгоор БНМАУ-ын Засгийн газрын 1930 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 3-р хурлаар баталсан Арбитражийн дүрмийн 1 дүгээр зүйлд "Аливаа иргэний хэргийн учир завсар тэмцэлдсэн этгээдүүд хишээлбэл аливаа энгийн хүмүсс ба газрууд, ард олноор байгуулсан хоршоо, эвлэлүүд ба яам, албан газрууд уг хэргээ тухай бүр түр сонгогдсон гурван хүмүүсээр хянуулан шийтгэн таслуулж болно" хэмээн зааснаар Монгол Улсад арбитрын байгууллагын суурь үүссэн түүхтэй. 
1960 онд Худалдааны танхимыг байгуулахтай зэрэгцэн түүний дэргэд Гадаад худалдааны арбитрын комисс буюу өнөөдрийн Монголын Олон Улсын арбитрын суурийг тавьсан нь өдгөө олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, идэвхтэй, байнгын ажиллагаа бүхий цорын ганц арбитрын байгууллага болжээ. 
1994 онд НҮБ-ын 1958 оны "Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэх тухай" олон улсын конвенцод Монгол Улс нэгдэн орж, 2003 онд Монгол Улсын Их Хурал, Арбитрын тухай хуулийг баталснаар хэрэг маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх боломж нээгдэж, улмаар 2017 онд арбитрын тухай хуулийг НҮБ-ын Олон Улсын Худалдааны Эрх Зүйн комисс /UNCITRAL/-ын Арилжааны арбитрын загвар хуульд нийцүүлэн шинэчлэн найруулсан зэрэг нь Монгол Улс дахь арбитрын хөгжлийг олон улсын чиг хандлага, стандартад дөхүүлсэн чухал үйл явдлууд болсон. 
Энэхүү эмхэтгэлд Монгол Улсын эдийн засгийн эрх зүйн суурь зарчим, гэрээний эрх зүйн харилцааны үндсэн агуулгын илэрхийлэл болох Монгол Улсын үе үеийн Үндсэн хуулийн заалтуудаас хэсэгчлэн, мөн төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн аж ахуйн гэрээ, аж ахуйн байгууллагуудын хоорондын маргааныг улсын арбитр хянан шийдвэрлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон хэм хэмжээ, улсын арбитрын байгууллагын тогтолцоог илэрхийлэх холбогдох түүхэн баримт бичгийг эмхэтгэв.
Түүнчлэн арбитрын үйл ажиллагаанд баримтлах Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцоос гадна "Бусад арбитр", Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын дэргэдэх арбитр, Монголын олон улсын арбитр, Барилгын арбитрын дүрэм болон маргаан шийдвэрлэх дүрэм журмыг эмхэтгэсэн болно. 

 

19,000 ₮

Энэхүү бүтээлээ, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэлийн тухай ойлголт, мөн чанар, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйд түүний эзлэх байр суурь, иргэний нэхэмжлэгчийг гэмт хэргийн шууд хохирогчоос ялгах шинж, онцлог, иргэний нэхэмжлэгчид учирсан эдийн болон эдийн бус хохирлыг барагдуулах, хариуцлага хүлээвэл зохих этгээдийг оновчтой тогтоох, дотоодын эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийх гадаадын зарим орны эрх зүйн зохицуулалт болон практикийг харьцуулан судалж хэрэгжүүлэх үндсэн арга, механизмыг тодорхойлох, түүнчлэн учирсан хохирлыг нөхөн төлөх эдийн засгийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжит хувилбарыг санал болгож, практикт туришж хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага нэн тулгамдаж байгаа тул хууль зүйн докторын зэрэг горилсон судалгааны ажилдаа түшиглэн эл бүтээлийг судлаачийн хувиар уншигч Танаа өргөв.  

50,000 ₮

Улсын Их Хурлаас 2021 онд шинэчилэн баталсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, холбогдох бусад хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг агуулсан хуулийн эмхэтгэл.

10,000 ₮

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол, лавлагаа зэргийг багтаасан хуулийн эмхэтгэл

20,000 ₮

Энэхүү бүтээл нь Нью Йоркийн конвенцын түүхэн үйл явц буюу төслийн боловсруулах үе болон батлах үеийн түүх, тухайн үеийн хэлэлцэн тохирогч улсууд, эрдэмтэн судлаачдын байр суурь, конвенцын зүйл заалт бүрийг улс орнуудын шүүхийн практик, судлаачдын байр суурийг харьцуулах байдлаар судлан бичсэн ном юм. 

65,000 ₮

Энэхүү эмхтгэл нь даатгалын зохицуулалтыг агуулсан холбогдох Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй бүх хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг хамгийн сүүлийн байдлаар нэгтгэж оруулснаараа давуу талтай. 

Тэр бүр олдоод байдаггүй дүрэм, журам, заавруудыг бүгдийг нь багтаасан. Даатгалын салбарт ажиллаж буй, цаашид мэргэших хүсэлтэй хүмүүст ашиглагдах эмхэтгэл юм.

Энэхүү эмхэтгэлийн онцлог нь даатгалын салбарт нийтлэг хэрэглэгдэх 64 хуулиас гадна:

-Улсын Их Хурлын тогтоол;
-Санхүүгийн Зохицуулах хорооны дүрэм, хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам; 
-Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам; 
-Даатгалын багц дүрэм; 
-Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам; Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам;
-Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам;
-Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журмыг шинэчлэн батлах тухай;
-Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам;
-Даатгалын компанид мөрдөгдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар", "Дансны жагсаалт", "Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга", "Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал" батлах тухай зэрэг 35 эрх зүйн актаас бүрдсэн.

50,000 ₮

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн болон Хувийн эрх зүйн судлаач багш нар нэгдэж хэд хэдэн эрүүгийн хуулийг орчуулж нийтийн хүртээл болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Монгол Улс 1926 онд Шүүх цаазын бичиг нэртэйгээр анхны  бие даасан Эрүүгийн төрөлжсөн хууль баталж дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 1929, 1934, 1942, 1961, 1986, 2002, 2015 онуудад Эрүүгийн хуулиуд шинэчлэгдсэн эдүгээ хүрэх үеийнхээ үнэт зүйлийг хамгаалж, түүхэн үүргээ гүйцэтгэж иржээ. 

Бидний орчуулсан Эрүүгийн хуулиуд тус улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжил, бусад улс орнуудын хууль дахь орчин үеийн дэвшилтэд жишгийг үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд зохицуулан хуульчилж боловсронгуй болгох, түүнчлэн хууль зүйн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийж байгаа судлаачид болон бакалаврын болон ахисан суралцагсад, практик байгууллагын ажилтнуудын хуулийн хэрэглээ, мэдлэгт бага ч атугай тус дэм болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Доктор, профессор Ж.Эрдэнэбулган 

45,000 ₮
Дууссан !

Нэхэмжлэл нь иргэний эрх зүйн төдийгүй, үндсэн хуулийн эрх зүйн, захиргааны эрх зүй, эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын чухал асуудал юм. Гэм хорыг арилгах, хохирол барагдуулах, хор уршигийг арилгах нь нэхэмжлэлтэй нягт холбоотой. Иймд нэхэмжлэлийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой байх нь чухал юм.

20,000 ₮

Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжлэх ухаанд сонгодог жишиг, үнэт зүйлс, сайн туршлага, хуулийн шилдэг ололт зэргийг харьцуулан судлахад улс орнуудын үндсэн хууль чухал эх сурвалж болдог. ХБНГУ-ын Үндсэн хууль нь энэхүү үндсэн хуулийн эрх зүйг судлахад чухал эх сурвалж болдог боловч монгол хэлнээ зарим зүйл, заалтыг хэсэгчлэн орчуулж, өгүүлэл, нийтлэл, ном бүтээл зэрэгт дурдсаныг эс тооцвол хууль зүйн талаасаа бүрэн орчуулагдсан нь ховор байна. 

Иймд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Судалгааны төвөөс санаачлан энэхүү Үндсэн хуулийг орчуулж, хэвлэсэн гаргасан болно.

13,500 ₮

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль нь 7 хэсэг, 23 бүлэг, 77 зүйлтэй, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх бөгөөд 2002 оны Төрийн албаны тухай хуулийн давуу болон сул талууд, хэрэгжилтийн байдлыг судлан хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, хууль зөрчсөн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор шинэчлэн найруулсан.

Төрийн албаны тухай хууль нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд дараахь зохицуулалтыг шинээр тусгасан.

3,000 ₮

2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан “Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл. Тус хууль батлагдсантай холбогдож бусад хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор батлагдсан “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг эмхэтгэн хэвлэсэн болно.

20,000 ₮

2021 оны 1-р сард Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталсан.
Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантой холбогдуулан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан “Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/”-ийн эмхтгэл болно.

20,000 ₮
Дууссан !

2021 оны 1-р сард Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан “Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан тус эмхтгэл болно. 

25,000 ₮

Энэхүү эмхэтгэлд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бөгөөд Хяналтын шатны шүүхээс хэрэг маргааныг шийдвэрлэхдээ тодорхойлсон хууль зүйн дүгнэлтүүдийг хуулийн холбогдох зүйл, хэсгүүдийн доор шигтгэж өгснөөрөө практик ач холбогдолтой болсон байна.

Мөн хавсралтаар Эрүүгийн хууль тогтоомжид орсон бүх нэр томьёоны тайлбарыг салбарын бусад хуулиудаас түүвэрлэн авч дэлгэрэнгүй байдлаар оруулсан бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хууль буцаан хэрэглэхэд ашиглах зорилгоор нэмэлт, өөрчлөлтийг харьцуулсан хүснэгт хэлбэрээр багтааж, хэрэглэхэд хялбар, өдөр тутмын "ХЭРЭГЛЭЭНИЙ" хууль юм.

30,000 ₮
Дууссан !

ХБНГУ-ын арилжааны (худалдааны) хууль анхны хэвлэл

35,000 ₮

Эмхэтгэл нь хууль зүйн сургууль, хууль зүйн өмгөөллийн нөхөрлөл, шүүх, арбитр, компани, хоршоо, нөхөрлөл зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа шүүгч, өмгөөлөгч, арбитрч, эрдэмтэн багш, эрх зүйн харилцаанд оролцож байгаа иргэн, оюутан болон хувь этгээд хэн боловч ашиглах боломжтойгоос гадна хуулийн үзэл баримтлал зорилтыг зөв ойлгох хэрэглэхэд тус дөхөм болно.

72,000 ₮

Энэхүү хуулийн хувийн хэрэг нь хэдийгээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд холбогдох хууль тогтоочийн хүсэл зориг, тухайн үед Иргэний хуулийн ямар асуудлыг тухайлан хэлэлцэх болсон, яагаад тодорхой эрх зүйн хэм хэмжээ Иргэний хуульд туссаныг шууд илэрхийлэхгүй боловч одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2002 оны Иргэний хууль ямар учраас энэ байдлаар батлагдсаныг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж, 1963 оны Иргэний хууль ба 2002 оны Иргэний хууль дахь нэр томьёо, эрх зүйн зарим хэм хэмжээ, хийсвэрлэлийг ойлгоход ихээхэн тустай, түүнийг ойлгох "гүүр" болох утгаараа хувийн эрх зүй, түүний дотор иргэний эрх зүйн судлалд үнэлж баршгүй ач холбогдолтой судалгааны баримт юм.

36,000 ₮

БНМАУ-ын иргэний хууль (1963)-ийн нэмэлт, өөрчлөлтөд холбогдох баримт бичиг (1990)

25,000 ₮

Япон Улсын Иргэний хууль нь 1896 онд олон жилийн түүхтэй, дэлхийн анхны Иргэний төрөлжсөн хуулиудын нэг юм. Энэ хууль Герман, Францын иргэний хуулийн жишээ, Японы өөрийн онцлогийг тусгасан ба Кодекс хэмээх төрөлжсөн хуулийн уламжлалыг үргэлжлүүлж байгаа Монгол Улсын хувьд судалгааны ихээхэн ач холбогдолтой юм.

25,000 ₮
Дууссан !