Газрын харилцааны хөрөнгийн эрхийн нэр томьёоны тайлбар толь (Англи-Орос-Монгол)

В.Энхтамир

35,000₮ / зөөлөн хавтастай
Хэвлэгдсэн он:
2018
Хуудасны тоо:
168
Ангилал:
Хууль, эрх зүй
ISBN дугаар:
978 99978 2 606 0
Хэл:
Англи-Орос-Монгол
Хэмжээ (мм):
175х245
Тоо ширхэг
Худалдаж авах

Номын тухай

 Энэхүү нэр томьёоны толь бичгийг бүтээхдээ газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг англи нэр томьёоны жагсаалтыг олон эх сурвалж ашиглах замаар гаргаж, улмаар монгол, орос үгийн оноолт болон тайлбарыг оруулсан. 
Толь бичгийг бэлтгэх явцад гадаад хэл дээрх эх сурвалжууд тухайн улс орон ямар эрх зүйн бүл (Ром-Герман, эсхүл Англи-Саксоны эрх зүйн тогтолцоотой)-д хамаарахаас гадна газрын харилцааны салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, хөрөнгийн бүртгэлийн тогтолцоо, загвар өөр өөр байдгаас хамааран зарим нэр томьёо харилцан адилгүй хэрэглээ, агуулгатай байгаа нь ихээхэн хүндрэл учруулж байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй болов уу. Харьцуулсан судалгааны энэ мэт хүндрэлээс гадна Монгол Улсын газрын харилцаа түүх, соёлын төдийгүй өнөөгийн хууль зүйн зохицуулалтын төлөвшил, хөгжлийн хувьд нэн өвөрмөц (дэлхийд хосгүй гэж хэлж болох байх) онцлог нь ихээхэн хүндрэл үүсгэж байв. Гэсэн хэдий ч эдгээр хүндрэл бэрхшээлийг үл харгалзан газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн түгээмэл, шинэ нэр томьёог аль болох иж бүрнээр оруулж, энгийн ойлгомжтой тайлбарлахыг ихэд хичээлээ. 
Энэхүү толь бичиг нь газрын харилцаа, хууль зүйн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан, судлаачдаас эхлээд газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн харилцаанд оролцогчид, төрийн бодлого болоьсруулах чиглэлд ажиллаж байгаа хэн бүхэнд тус нэмэр болно гэж бодож байна. Зохиогч 

Төсөөтэй номууд