Бүтээлийн нэр
Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээг өргөтгөх асуудал
Тэмдэглэл
2014 онд "Орчин үеийн эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд" илтгэлийн эмхэтгэлд нийтлэгдсэн.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргаа
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын хувьд төрийн болон орон нутгийн өмчийн их хэмжээний хөрөнгө мөнгөөр улс, орон нутгийн чанартай их, бага хэмжээний олон бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа учраас засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд ил тод, шударга байдлыг бий болгох, өрсөлдөх тэгш боломжоор хангах, хэмнэлттэй, үр ашигтай ажиллах зарчмыг чанд сахих, хяналтыг хүчтэй болгох зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд үүний үр дүнд авлига, хээл хахууль болон аливаа хууль бус үйл ажиллагаа багасах нөхцөл бүрдэх юм.

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны нийгэмд гүйцэтгэх чухал үүрэг, шинж чанартай нь холбоотойгоор Засгийн газрын худалдан авах тогтолцоог олон улсын стандарт хүргэж, бүх шатны төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтанд хэмнэлт, үр ашиг, ил тод байдал, харилцан тайлагнах болон хариуцлагын зарчмуудыг баталгаажуулж, авлига гарах нөхцөлийг бууруулах, дотоодын үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийг дэмжих, шударга өрсөлдөөнийг хангах чиглэлээр Монгол Улс хууль, эрх зүйн болоод бусад чиглэлээр тодорхой алхамуудыг хийж байна. Иймээс энэхүү судалгааны ажил нь Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тодорхойлох онолын тодорхойлолт, түүний хамрах хүрээг тодорхойлох замаар Монгол Улсын Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээ нь өөрийн зохицуулвал зохих харилцааг бүрэн хамарч байгаа эсэхийг тогтоох, тус улсад нийтийн хөрөнгөөр эд хөрөнгө, эрх олж авах харилцааны эрх зүйн зохицуулалтын шинэтгэлийн явцад шийдвэрлэх ёстой зарим асуудлыг тодорхой болгох ач холбогдолтой юм.
Түлхүүр үг
Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа, эд хөрөнгө түрээслэх харилцаа, тендер, бараа, ажил, үйлдчилгээ худалдан авах
Бичигдсэн огноо
2014-03-15
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-10-28
Товч мэдээлэл үзсэн
3999
Бүрэн эхээр нь үзсэн
139
Эшлэлийн тоо
28
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх