Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 15 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт
1.1.Ялтны эрхийн хэрэгжилт
1.2.Тодорхой хүрээнд эрх ь хязгаарлагдаж буй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Цагдан хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн хэрэгжилт

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Ахмад настны эрхийн хэрэгжилт
3.1.Олон улсын санаачлага, үйл ажиллагаа
3.2.Ахмад настны нийгмийн хамгааллын өнөөгийн нөхцөл байдал

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улсын Их Хуралд шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж буй санал
Түлхүүр үг
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Цагдан хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн хэрэгжилт, Ахмад настны эрхийн хэрэгжилт, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт
Бичигдсэн огноо
2016
Хуудсын тоо
136
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
2479
Бүрэн эхээр нь үзсэн
43
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх