Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 16 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.
Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал
1.1 Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх мэдлэг, хандлага
1.2 Хэлний цөөнх хүүхдийн сурч боловсрох эрх
1.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийн зарим асуудал

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал
2.1 Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт
2.2 Хувийн хэвшилд ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
Цэргийн алба хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн холбогдох байгууллагын үйл ажиллагааны төлөв байдал
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улсын Их Хуралд шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж буй санал

Хавсралт-1
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэлтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 2015 оны 28 дугаар тогтоолын хэрэгжилт

Хавсралт-2
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 14 дэх илтгэлтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны 2015 оны 29 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт
Түлхүүр үг
Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Цэргийн алба хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт,
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн холбогдох байгууллагын үйл ажиллагааны төлөв байдал
Бичигдсэн огноо
2017
Хуудсын тоо
221
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
3432
Бүрэн эхээр нь үзсэн
231
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх