Ep7: Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төсөл, 60 жил газар ашиглах эрхийг 5 жил болгоод юу болсон бэ?

3 weeks ago

Энэ удаагийн дугаараар Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хөрөнгө оруулагчийн газар ашиглах эрхтэй холбоотой шүүхийн шийдвэрийг танилцуулав.