Бүтээлийн нэр
ОЛОН НИЙТИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Харьцуулсан судалгаа
Тэмдэглэл
Энэхүү магистрын ажил нь 2013 онд бичигдсэн болно.
Хэлбэр
Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Компани
Бүтээлийн товч
Дэлхий дахинд сүүлийн үед шинээр бий болж байгаа өмчлөлийн өөр нэг хэлбэрийн хандлага бол бүх нийтийн буюу ард түмний өмч гэсэн ойлголт юм. Өнөөдөр зарим орнуудад олон нийтийн өмчлөлийн компаниуд хэдийн бий болжээ. Эдгээр компаниуд хүний оролцоогүй буй болсон баялаг буюу уул ус, ой мод, бэлчээр, ашигт малтмал зэрэг баялагийг ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтай холбогдон бий болдог байна. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд олон нийтийн өмчлөлийн компанийн эрх зүйн зохицуулалт, үүсэл хөгжил, бүрэлдэн бий болсон шалтгаан нөхцөлийг танин мэдэж, гадаад орны туршлага давуу талыг судлан үзэж өөрийн орны эрх зүйн зохицуулалтанд харьцуулан дүгнэлт санал гаргахыг зорьсон болно.
Энэ зорилгын хүрээнд дараах асуудлыг хөндсөн болно.
- Олон нийтийн өмчлөлийн компани бүрэлдэн бий болсон шалтгаан, ач холбогдол , гүйцэтгэх үүргийг судлах
- Бусад улс орны туршлага, эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийж, давуу сул талыг нь харьцуулж үзэх
- Монгол улсад ашигт малтмалын орд газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсантай холбоотой хувь хишиг хүртээх, хувьцаа эзэмшүүлэхтэй холбоотой хийгдсэн ажил, эрх зүйн орчинд дүн шилжилгээ хийх
- Гадаад орнуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлаж өөрийн орны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тогтоох зэрэг болно.
Түлхүүр үг
Олон нийтийн өмчлөлийн компани, Аляскийн байнгын сан, Баянмонгол корпораци, Харьцуулсан судалгаа
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
70
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-09-01
Товч мэдээлэл үзсэн
841
Бүрэн эхээр нь үзсэн
102
Эшлэлийн тоо
60
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
М.Түвшинжаргал, Олон нийтийн өмчлөлийн компанийн эрх зүйн зохицуулалт: харьцуулсан судалгаа, (Магистрын зэрэг хамгаалсан дипломын ажил -2013) 37 тал.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх