Бүтээлийн нэр
Хувьцаат компанийн өмчлөлийн төлөв байдал болон компанийн хуулийн нийцэл: Монгол, Япон улсын харьцуулсан судалгаа
Хэлбэр
Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Компани
Бүтээлийн товч
Монгол улсын нийт нээлттэй болон хаалттай хувьцаат компаниудын хувьд нэг эсхүл, нэгдмэл сонирхол бүхий этгээдүүд хамтран дийлэнх хувьцааг эзэмшиж, нөгөө талд бага хувийг олон тооны жижиг хувьцаа эзэмшигчид эзэмшдэг дүр зурагтай байна. Үүнээс хамааран “томоохон хувьцаа эзэмшигч болон жижиг хувьцаа эзэмшигчид хооронд үүсэх төлөөлүүлэгч- төлөөлөгчийн асуудал” тулгардаг болно.
Эрх зүйн тогтолцоонд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх таван ерөнхий стратеги байдаг. Судалгааны ажлын хүрээнд Монгол болон Япон улсын эрх зүйн зохицуулалтад дээрх стратегиуд нь хэрхэн илэрч байгааг харьцуулан судалж, нэгд, итгэлцлийн стратеги буюу ТУЗ-ийн хараат бус байдал, хоёрт, нэгдэх, гарах нөхцөл буюу мэдээллийн ил тод байдлын стратегиудыг нарийвчлан авч үзэн дүн шинжилгээ хийсэн. Үнэт цаасны зах зээлийн хөгжлийн үе шатандаа байгаа Монгол улсын хууль тогтоомжид тухайн стратегиуд тодорхой хэмжээнд тусгалаа олсон ч хэрэгжилт, хяналтын механизмд анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа юм.
Түлхүүр үг
Төлөөлүүлэгч- төлөөлөгчийн асуудал
Итгэлцлийн стратеги буюу ТУЗ-ийн хараат бус байдал
Нэгдэх, гарах нөхцөл буюу мэдээллийн ил тод байдлын стратеги
Бичигдсэн огноо
2021-06-01
Хуудсын тоо
168
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-09-16
Товч мэдээлэл үзсэн
605
Бүрэн эхээр нь үзсэн
18
Эшлэлийн тоо
141
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Золбоо, Ц. (2021). Хувьцаат компанийн өмчлөлийн төлөв байдал болон компанийн хуулийн нийцэл: Монгол, Япон улсын харьцуулсан судалгаа. Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх