Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 20 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дахь илтгэлийн танилцуулга

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Амьд явах, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
1.1 Амьд явах эрх
1.2 Халдашгүй, чөлөөтэй байх, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх
1.3 Хүний эрхийн хязгаарлалт
1.4 Тусгаарлах ажиллагаа ба хүний эрх
1.5 Хөл хорионы үеийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагаа

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. Зорилтот бүлгийн эрх
2.1 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамж, үйлчилгээ
2.2 Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба хохирогч хамгаалал
2.3 Хүүхдийн эрх
2.4 Ахмад настны эрх
2.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх
2.6 Эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан хүмүүс болон цэргийн алба хаагчдын эрх

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. Иргэний болон улс төрийн эрх, эрх чөлөө
3.1 Хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрх
3.2 Иргэдийн мэдэх эрхийг хангах төрийн үйл ажиллагаа
3.3 Хэвлэн нийтлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх
3.4 Тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөө
3.5 Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх
3.6 Тусгаарлалтад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн сонгох эрх
3.7 Чөлөөтэй зорчих эрх

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх
4.1 Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх
4.2 Хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлж буй нөлөөлөл
4.3 Аж ахуй эрхлэхэд үзүүлж буй нөлөөлөл
4.4 Сурч боловсрох эрх

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх
5.1 Эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх
5.2 Цагдаагийн алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх
5.3 Онцгой байдлын алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх
5.4 Төрийн зарим албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт
6.1 Иргэний болон улс төрийн эрх, эрх чөлөө
6.2 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх
6.3 Хөдөлмөрлөх эрх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улсын Их Хурлаар шийдвэр гаргуулахаар өгч буй санал

Хавсралт
Ковид-19 цар тахал ба хүний эрх
Түлхүүр үг
Амьд явах, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
Зорилтот бүлгийн эрх
Иргэний болон улс төрийн эрх, эрх чөлөө
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх
Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх
Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
368
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-09-17
Товч мэдээлэл үзсэн
1058
Бүрэн эхээр нь үзсэн
114
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх