Бүтээлийн нэр
Төрийн албаны эрх зүйн шинэтгэл ба ёс зүйн хариуцлага.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Төрийн алба бол улс орны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хүний эрх, эрх чөлөөг эдлэх боломжийг бүрдүүлэх, зөрчигдсөн тохиолдолд нөхөн сэргээн эдлүүлэх үүрэг бүхий бүтцийг нэгж хэсэг юм. Энэ ч утгаараа төрийн албаны хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, ёс зүйтэй байх шалгуур нь тухайн улсын эрх зүйн хөгжил, төлөвшилийг хэмжүүр болж өгдөг. Монгол Улсын хувьд төрийн албаны тухай хуулийг батлан гаргаж, дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш тодорхой түвшинд дэвшил гарч байгаа боловч зарим зүйлсийг орхигдуулсан бөгөөд үүний нэг нь “ёс зүй” байна. Монгол Улсад ёс зүйтэй холбоотой зохицуулалтыг агуулсан дараах хууль тогтоомжууд байна. Үүнд: Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авилгын эсрэг хууль, Төрийн хяналтын шалгалтын тухай хууль, Тагнуулын тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль, Багшийн хөгжлийн тухай хууль зэрэгт тусгасан байна.
Түлхүүр үг
Ёс зүй, төрийн алба, хариуцлага, захиргааны эрх зүй, хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, нийтийн алба, хүний эрх, эрх чөлөө, төрийн механизм
Бичигдсэн огноо
2021-11-20
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-11-25
Товч мэдээлэл үзсэн
1668
Бүрэн эхээр нь үзсэн
36
Эшлэлийн тоо
19
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Амарсанаа “Төрийн албаны эрх зүйн шинэтгэл ба ёс зүйн хариуцлага.” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1118
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх