Бүтээлийн нэр
Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Иргэн
Бүтээлийн товч
Энэхүү товч судалгааны зорилго нь БНХАУ-н болон Монгол Улсын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудыг харьцуулан үзэж, тэдгээрт ижил төсөөтэй болон ялгаатай байдал, онцлог шинж, хууль зүйн хувьд ач холбогдолтой гэсэн зохицуулалтыг судлан гаргахад оршино.

БНХАУ-н Иргэний хууль 2021 оны 1-р сараас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн бөгөөд нийт 7 хэсгээс бүрдэж буй. Үүнд ерөнхий, өмчийн, гэрээний, хувь этгээдийн, гэр бүлийн, өв залгамжлалын, гэм хор учруулснаас үүсэх хариуцлагын бүлгүүдийг нэгтгэсэн, бүтцийн хувьд анх удаа нэгдмэл хууль болсон, нийт 1200 гаруй зүйл заалттай иргэний эрх зүйн харилцааг зохицуулсан томоохон хууль болжээ. Хоёр улсын иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын харилцаа нэмэгдэхийн хирээр иргэний эрх зүйн харьцуулалтын хэрэгцээ ч өсөх нь гарцаагүй.
Түлхүүр үг
Иргэний эрх зүй, иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, БНХАУ-ын иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, Монголын иргэний хууль ба Хятадын иргэний хууль
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-12-31
Товч мэдээлэл үзсэн
499
Бүрэн эхээр нь үзсэн
21
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх