Бүтээлийн нэр
Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Иргэний эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү товч судалгааны зорилго нь БНХАУ-н болон Монгол Улсын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудыг харьцуулан үзэж, тэдгээрт ижил төсөөтэй болон ялгаатай байдал, онцлог шинж, хууль зүйн хувьд ач холбогдолтой гэсэн зохицуулалтыг судлан гаргахад оршино.

БНХАУ-н Иргэний хууль 2021 оны 1-р сараас эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн бөгөөд нийт 7 хэсгээс бүрдэж буй. Үүнд ерөнхий, өмчийн, гэрээний, хувь этгээдийн, гэр бүлийн, өв залгамжлалын, гэм хор учруулснаас үүсэх хариуцлагын бүлгүүдийг нэгтгэсэн, бүтцийн хувьд анх удаа нэгдмэл хууль болсон, нийт 1200 гаруй зүйл заалттай иргэний эрх зүйн харилцааг зохицуулсан томоохон хууль болжээ. Хоёр улсын иргэд, аж ахуйн нэгж хоорондын харилцаа нэмэгдэхийн хирээр иргэний эрх зүйн харьцуулалтын хэрэгцээ ч өсөх нь гарцаагүй.
Түлхүүр үг
Иргэний эрх зүй, иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, БНХАУ-ын иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, Монголын иргэний хууль ба Хятадын иргэний хууль
Бичигдсэн огноо
2021-11-19
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2021-12-31
Товч мэдээлэл үзсэн
1156
Бүрэн эхээр нь үзсэн
31
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Т.Алтангэрэл “Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1138
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх