Бүтээлийн нэр
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭД ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГОМДОЛ ГАРГАХ ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГТ НИЙЦҮҮЛЖ, ХЯНАЛТЫН ГОМДЛЫГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭС ТАТГАЛЗСАН ТОГТООЛЫН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ
Тэмдэглэл
Б.Чимидийн нэрэмжит 13 дахь удаагийн эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдааны оюутны хэсэгт Дэд байр эзэлсэн илтгэл
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Шүүх
Бүтээлийн товч
Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хүрээнд Улсын дээд шүүхийн гол чиг үүрэг нь хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлын хангах болохыг хуульчилж уг чиг үүргийн хүрээнд (i) анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах; (ii) хуулийг Улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэглэсэн; (iii) хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ноцтой зөрчил гаргасан нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн тохиолдолд давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэхээр Шүүхийн тухай хуульд зохицуулсан. Материаллаг хуулийн буюу Шүүхийн тухай хуулийн тус гурван үндэслэлийг процессын хуулиуд буюу хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулиудад ижил томъёоллоор оруулсан нь зарим нэг хийдлийг үүсгэж мөн салбар эрх зүйн хэрэг маргаануудын онцлогийг харгалзаж үзээгүйн дээр Дээд шүүхийн хувийн шинжтэй зорилгыг үгүйсгэсэн байгаа юм.
Иймд, хяналтын гомдолд тавигдах хязгаарлалтын асуудлыг боловсронгуй болгохын тулд олон улсын чиг хандлага, жишиг зохицуулалтуудыг өөрийн орны тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан судалгаа, шинжилгээний ажил шаардлагатай хэмээн үзэж хяналтын гомдолд тавигдах хязгаарлалтын асуудлыг судалж, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс, Литва Улс болон Норвеги Улсын зохицуулалтуудыг судлан, сайн туршлага бүхий зохицуулалт, практикийг илрүүлэх замаар дотоодын эрх зүйн тулгамдсан асуудлыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход чиглэсэн дүгнэлт, санал боловсруулахыг зорилоо.
Түлхүүр үг
Улсын дээд шүүх, хяналтын гомдол, хязгаарлалт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог
Бичигдсэн огноо
2021.12.20
Хуудсын тоо
11
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-01-11
Товч мэдээлэл үзсэн
703
Бүрэн эхээр нь үзсэн
53
Эшлэлийн тоо
45
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
М.Маралмаа, Б.Мягмарсүрэн, "Улсын дээд шүүхэд хяналтын журмаар гомдол гаргах үндэслэлийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт нийцүүлж, хяналтын гомдлыг хэлэлцүүлэхээс татгалзсан тогтоолын үндэслэлийг сайжруулах нь", УБ.,2021, 5 дах тал.
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх