Бүтээлийн нэр
ХҮЧИНДЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХОХИРОГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТ БОЛОН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Эрүүгийн процесс
Бүтээлийн товч
Монгол Улсад сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байгаа насанд хүрээгүй хүүхдийн эсрэг хүч хэрэглэх, хүчиндэх гэмт хэргийн улмаас хохирогч хүүхдүүд нь бие махбодиос гадна сэтгэл зүйн байдал нь хохирч байна.
Хүчирхийллийн гэмт хэргийн хохирогч нь сэтгэл санааны гүнзгий хямрал, цочролд орж болсон, үйл явдлыг үнэн зөвөөр сэргээн санах, мэдүүлэх сэтгэцийн байдал нь сааталд орсон, гомдож, өширхсөн, үзэн ядсан шинжүүд давамгайлдаг. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тухайн хохирогчид Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (цаашид ЭХХШтХууль) болон Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль (цаашид ГХХтХууль)-д заасан аюулгүй байдлын хамгаалалтыг тодорхой хэмжээнд үзүүлдэг боловч сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээг орхигдуулдаг.

Сэтгэл зүйн хувьд гэмт хэргийн улмаас бий болсон шаналал зовиураас шалтгаалан мэдүүлэг өгөх, нотлох баримт гаргаж өгөх, шүүхийн хэлэлцүүлэгт оролцох боломжгүй байдаг. Энэ нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилт буюу тасралтгүй, хурдан шуурхай хэргийг илрүүлэх боломжийг алдагдуулахаас гадна, насанд хүрээгүй хохирогчид зохих ёсны хамгаалалт үзүүлээгүйгээс үүдэн сэтгэл зүйн хувьд дахин хохирох үндэслэл болж байна.

Иймд гэмт хэргийн хохирогч болсон насанд хүрээгүй хүнд тэр дундаа хүчиндэх гэмт хэргийн хохирогч болон насанд хүрээгүй хүнд ЭХХШтХ, ГХХтХуульд заасан сэтгэл зүйн хамгаалалтыг зайлшгүй үзүүлэх болон хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагатай байна.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, насанд хүрээгүй хохирогч, хүчиндэх гэмт хэрэг, сэтгэл зүйн хамгаалалт, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, Эрүүгийн хууль, нотлох баримт, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, хохирол,
Бичигдсэн огноо
2022
Хуудсын тоо
70
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-06-05
Товч мэдээлэл үзсэн
1179
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Эшлэлийн тоо
64
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Б.Билгүүннаран. 2022 он. УБ. Хүчиндэх гэмт хэргийн насанд хүрээгүй хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн хамгаалалт болон эрх зүйн зохицуулалтын асуудал
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх