Бүтээлийн нэр
ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДАЛ:ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ТУЛГУУРЛАСАН ШИНЖИЛГЭЭ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргаа, Захиргааны процесс
Бүтээлийн товч
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61, 62 дугаар зүйлд заасан "захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх"-тэй холбоотой зохицуулалт нь хүн, хуулийн этгээдэд "... шүүхэд мэдүүлэх эрх"-ээ эдлэх боломжийг бүрдүүлэх, тэдэнд "хойшлуулшгүй эрхийн хамгаалалт" тогтоох хийгээд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллаганы суурь зарчмыг хангахаас гадна захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилгыг илэрхийлсэн чухал нэгэн хэм хэмжээ гэдэг нь дамжиггүй юм.
Энэ бүтээлд:
-Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэхтэй холбоотой ерөнхий ойлголтыг авч үзэхдээ нэхэмжлэлийн шаардлагын төрлийг харгалзсан, түүнчлэн
- Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр 2011-2016 оны хооронд хянагдсан захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн "захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх" хүсэлтийг шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолуудыг судлахдаа тэдгээрийн өөрчилж, хүчингүй болгосон шалтгаан нөхцөлд дүгнэлт хийж,
-Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд дахь энэ төрлийг зохицуулалтын онцлог шинжийг харьцуулан илэрхийлж,
- шүүхээс хуулийг тайлбарлан хэрэглэж буй байдлыг тендер, төрийн алба, газар, сонгууль, тусгай зөвшөөрөл, бүртгэл, өрсөлдөөн г.м хэрэг маргааны төрөл бүрээр шинжилсэн болно.
- энэ бүгдэд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн тодорхой тохиолдлыг ашиглав.
Түлхүүр үг
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болохгүй тохиолдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрхийн хамгаалалт, шүүхэд мэдүүлэх эрх
Бичигдсэн огноо
2016
Хуудсын тоо
32
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-01-28
Товч мэдээлэл үзсэн
9276
Бүрэн эхээр нь үзсэн
140
Эшлэлийн тоо
26
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх