Бүтээлийн нэр
Иргэний хэргийн онцлогт тулгуурлан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг төрөлжүүлэх шаардлага
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Иргэний процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь талуудын тэгш байдал, диспозитив зарчмын үндсэн дээр хэрэгждэгээрээ бусад хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас ялгаатай бөгөөд энэ шинжид нь тулгуурласан бие даасан хууль тогтоомж үйлчилсээр тодорхой хугацаа өнгөрчээ. Гэвч нийгмийн харилцааны хөгжил, эдийн засгийн олон талт байдлаас шалтгаалан иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дотооддоо төрөлжин хөгжих шаардлага зүй ёсоор үүсэж байна.
Хэргийг уян хатан удирдах зарчим бүхий эрх зүйн орчныг бий болгох нь иргэний хэргийн онцлогоос үл хамааран бүх хэргийг адил стандартаар хянан шийдвэрлэх байдлыг өөрчилж, хэргийн онцлогт нийцүүлэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа төрөлжүүлэх ойлголттой нягт холбогдох юм. Үүний тулд “иргэний хэрэг”, “нэхэмжлэлийн шаардлага” гэх ойлголтыг задлан шинжилж, тэдгээрийн ялгаатай ба төсөөтэй байдлыг илрүүлснээр тэдгээрийн онцлогт тохирсон процесс ажиллагааны нийтлэг байдлыг тогтоохоос эхлэх юм.
Түлхүүр үг
Иргэний хэрэг, бага үнийн дүнтэй хэрэг, дампуурлын хэрэг, хэрэглэгчийн гэрээ, олон нэхэмжлэгчтэй хэрэг, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
Бичигдсэн огноо
2023-08-15
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-09-26
Товч мэдээлэл үзсэн
733
Бүрэн эхээр нь үзсэн
28
Эшлэлийн тоо
10
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Н.Баярмаа “Иргэний хэргийн онцлогт тулгуурлан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг төрөлжүүлэх шаардлага” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1659
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Нээлттэй Нийгэм хүрээлэн, “Шүүхийн Индекс 2021.”

[2] А.Доржготов, П.Золзаяа, хамтарсан зохиогчид Монголын Шүүх I-III боть.

[3] Supra note

[4] Б.Буянхишиг, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй.

[5] Georgia Harley and Agnes Said, “Fast-Tracking the Resolution of Minor Disputes: Experience from EU Member States,” 7.

[6] Georgia Harley and Agnes Said, 12.

[7] Georgia Harley and Agnes Said, “Fast-Tracking the Resolution of Minor Disputes: Experience from EU Member States.

[8] The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). 2016. European judicial systems. Efficiency and quality of justice. Edition 2016 (2014 data). Strasbourg, France: CEPEJ, p.195. EU average based on own calculations. No data was available for Belgium, Bulgaria, Cyprus, Ireland, Portugal, and the UK.

[9] “Civil Execution Act - English - Japanese Law Translation.”

[10] “Civil Execution Act - English - Japanese Law Translation,” arts. 32, 34, 35, 38.