Бүтээлийн нэр
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагчийн эрх зүйн байдал
Хэлбэр
Магистрын ажил
Салбар
Газрын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулсан байдаг. Манай улсын хувьд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн харилцааг энэ хуулиар зохицуулдаг бөгөөд улсын тусгай хамгаалалттай зарим бүсийн дэглэмд суурьшмал бүс үүснээр иргэн хуулийн этгээд, төр хоорондын маргаантай асуудал практик тулгамдаж байна. Жишээлбэл Богд хан уул дархан цаазат газар боловч өнөөгийн нөхцөлд байдлаар суурьшмал бүс болжээ. Уг асуудлаар тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагчийн эрх зүйн байдал байна. Иймээс уг сэдвийг сонгон судалсны үндсэн дээр маргаан бүхий зүйлийг тодорхойлж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд газар ашиглагчийн эрх зүйн байдлыг хэрхэн хуульчилсан болон олон улсын хэм хэмжээгээр зохицуулсан байдал, зарим улс орнуудын хуулийг харьцуулан судалж, практик нөхцөл байдалд үүсэн маргааныг шүүхийн байгууллага хэрхэн шийдвэрлэсэн болон боловсронгуй болгох өөрийн санлыг дэвшүүлэхийг гол зорилгоо болгож энэхүү сэдвийг сонгон судаллаа.
Түлхүүр үг
Тусгай хамгаалалттай газар, газар ашиглагч, газрын эрх, дархан цаазат газар, байгаль орчин, богд хан-уул, малын бэлчээр, байгалийн цогцолбор, дурсгалт газар, байгалийн нөөц газар, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар
Бичигдсэн огноо
2023-01-01
Хуудсын тоо
77
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-26
Товч мэдээлэл үзсэн
737
Бүрэн эхээр нь үзсэн
70
Эшлэлийн тоо
58
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Т.Болор-эрдэнэ “Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглагчийн эрх зүйн байдал” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1905
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Монгол улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны ном зүйн бүртгэл гарын авлага 1911-2012 он анхны хэвлэл., УБ.,2015 он 23 тал

2. Богд хан уул 1778 оноос Дархан цаазтай газар болсон бөгөөд Хэнтийн нурууны өмнө хэсэг, ойт хээрийн бүсийн зааг, шинэсэн ойн өмнөд хязгаар 41651 га талбай хамаарна. Нийслэл Улаанбаатар хот орчмын уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд онцгой нөлөө үзүүлнэ. Ар өвөртөө шинэсэн ойтой буга чоно, тарвага, хэрэм зэрэг ан амьтан амьдардаг. Дэлхийн “Хүн ба шим мандлын нөөц газрын сүлжээ”-д 1996 онд бүртгэгдсэн.

3. Хан Хэнтийн нуруу Бурхан Халдун уул унаган төрхөө алдаагүй Евроазийн шилмүүси ой тайга, Төв азийн хуурай хээрийн уулзварт оршиж Туул, Онон, Хэрлэн, Хараа, Ерөө зэрэг томоохон гол мөрний ундрага болдог. 1227074 га талбайг хамардаг хандгай, буга, булга, баавгай зэрэг нэн ховор, ховордсон ан амьтантай 1992 оноос улсын тусгай хамгаалалтад орсон.

4. Отгонтэнгэр хайрхан. 1818 оноос улсын тусгай хамгаалалтад орсон. 95510 га талбай хамаарна. Хангай нурууны байгалийн иж бүрдлийг төлөөлөх ховордсон амьтан, ургамлын унаган нутаг. Олон төрлийн өвчин эмгэгийг анагаах чадвартай халуун, хүйтэн рашаантай. Рашааны могой элбэгтэй.

5. Зарлигаар тогтоосон Монгол Улсын хууль зүйлийн бичгийн 38 дугаар дэвтэр

6. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй 2021 он

7. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөлтийн арга зүй 2021 он rDfpEdEcWJ9P8jbVKo5Q.pdf

8. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн дугаар 52 тоот тогтоол “Алсын хараа -2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай”

9. “Алсын хараа-2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилт Зургаа. Ногоон хөгжил Зорилт 6.1.Байгалийн үнэ цэн, өгөөжийг үнэлэн хамгаалж, анхдагч экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. 6.1.4.Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгаа хийж өргөжүүлэх замаар онцлог экосистемийн үйлчилгээ, үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. 6.1.5.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ. 6.1.6.Олон талт байгаль хамгааллын менежмент, техник технологийн хөгжлийг нэвтрүүлж, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн үр ашигтай байдлыг сайжруулна. 6.1.7.Гадаад орны тусгай хамгаалалттай нутгийн захиргаатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, менежментийн дэвшилтэт арга туршлагыг нэвтрүүлнэ. 6.1.8.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөөц, даацад тулгуурласан эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ Зорилт 9.2. Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангасан, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай ногоон технологи бүхий амьдралын таатай орчинтой хот болно. 9.2.16.Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийг тусгай хамгаалалтад авч, дэглэмийг чанд мөрдүүлнэ. 9.2.20.Голын эх, ус намаг бүхий газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авч, барилгажихаас сэргийлэн ус шингээх чадварыг хэвээр нь хадгалах замаар үерийн эрсдэлийг бууруулна.

10. Монголын орчин үеийн цагийн экологийн эрх зүй.О.Амархүү. УБ., 2009 он 375 тал

11. Монгол улсын газрын эрх зүй Т.Сэнгэдорж. УБ.,2002 он 151 тал

12. Монголын орчин үеийн цагийн экологийн эрх зүй.О.Амархүү. УБ., 2009 он 384 тал

13. Монголын орчин үеийн цагийн экологийн эрх зүй.О.Амархүү. УБ., 2009 он 384 тал

14. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл

15. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл

16. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл

17. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл

18. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл

19. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл

20. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл

21. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл

22. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл

23. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл

24. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл

25. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйл

26. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл

27. НҮБ-н Монгол улсын байгаль орчны гүйцэтгэлийн тайлан 2018он 317 тал

28. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйл

29. НҮБ-н Монгол улсын байгаль орчны гүйцэтгэлийн тайлан 2018 он 317 тал

30. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсгийн 1 дах заалт

32. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дах заалт

31. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэг

33. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 3 дах хэсэг

34. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дах заалт

35. Монгол улсын газрын эрх зүй Т.Сэнгэдорж. УБ.,2002 он 152 тал

36. М.Сувд Монгол улсын бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт эрх зүйн судалгаа 2016 он

37. Proctecting the rights and Environment interest for future Generation.

38. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 7 дугаар бүлэг

39. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3 дах хэсэг

40. НҮБ-н Монгол улсын байгаль орчны гүйцэтгэлийн тайлан 2018 он 317 тал

41. Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ИХТ-ын 2021 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 04 дугуур тогтоолын хавсарлт “Бэлчээр ашиглах, хамгаалах, бэлчээр ашигласны хураамж тооцох, сан байгуулах, бэлчээрийг нөхөн сэргээх журам

42. Adopted by the General Assembly in its Resolution 37/7 of 10 October 1982 World Charter for Nature http://www.un-documents.net/wcn.htm

43. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration, 1972)

44. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2019-2020 он

45. Мөн тэнд

46. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль 1994 он

47. Улсын дээд шүүхийн тогтоол 001/ХТ2021/0031 2021 оны 01 сарын 25 өдөр, Улсын дээд шүүхийн тогтоол, “Д с н” 33 2020 оны 01 сарын 13 өдөр, Улсын дээд шүүхийн тогтоол, “Н ш” 001/ХТ2022/0023 2022 оны 04 сарын 19 өдөр

48. https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7

49. https://chabilmarvillas.com/20-amazing-facts-about-belize.html

50. National protected areas system act, 2015 https://www.nationalassembly.gov.bz/wpcontent/uploads/2016/09/Act-No.-17-of-2015-National-Protected-Areas-System-Act-2015.pdf

51. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203262 Об особо охраняемых природных территориях от 3 мая 2011 года № 18

52. On Specially Protected Natural Areas The Law of the Republic of Kazakhstan dated 7 July 2006 No. 175. https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z060000175

53. "Ownership of protected areas". Department of Water, Agriculture and the Environment. Australian Government. Retrieved 6 February 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_Australia

54. "National Parks". Commonwealth of Australia. Retrieved 14 June 2015.

55. "Welcome to Booderee National Park". Commonwealth of Australia. Retrieved 5 February 2020. "Our history". Parks Australia. Retrieved 5 February 2020.

56. Australian Government: National Reserve System, retrieved 2009-09-22

57. "Indigenous Protected Areas". Department of Agriculture, Water and the Environment. 18 February 2019. Retrieved 5 April 2020.

58. https://met.gov.mn/articles/show/tusgaj-hamgaalalttaj-gazar-nutgijn-tuhaj-huulijn-shinechilsen-najruulga/mn