Бүтээлийн нэр
Захиргааны хэм хэмжээний акттай холбоотой маргаан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн судалгаа
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр судлаач Б.Дөлгөөн, М.Отгондэлгэр, Н.Хулан нар гүйцэтгэсэн болно. (Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа, Цуврал 14) Судалгааг бүрэн эхээр нь ННФ-ын forum.mn сайтаас давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргааны эрх зүй, Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Тус шүүхийн шийдвэрийн судалгаагаар судалгааны баг нь 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэлх хугацаанд ЗХХА-тай холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлал, тогтоолуудад дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд 1) Захиргааны хэм хэмжээний актыг захиргааны актын тусгай тохиолдлоос ялгах тухай, 2) Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдээгүй захиргааны хэм хэмжээний актын тухай, 3) Захиргааны хэм хэмжээний акттай холбоотой нэхэмжлэл гаргах эрх үүсэх нөхцөлийн тухай, 4) Захиргааны хэм хэмжээний актад холбогдох нэхэмжлэлийн шаардлагын төрлийг тодорхойлох тухай асуудлуудыг тус тус хөндсөн болно.
Түлхүүр үг
захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэл, захиргааны актын тусгай тохиолдол, бүртгэгдээгүй, субьектив эрх
Бичигдсэн огноо
2023-12-26
Хуудсын тоо
96
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-04-05
Товч мэдээлэл үзсэн
464
Бүрэн эхээр нь үзсэн
47
Эшлэлийн тоо
81
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Отгондэлгэр Б.Дөлгөөн Н.Хулан “Захиргааны хэм хэмжээний акттай холбоотой маргаан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1949
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх