Бүтээлийн нэр
Албан тушаалын байдлаа ашиглаж, шаардлага хангаагүй тендерийн материалыг тендерт тэнцүүлсэн нь албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг хангана
Зохиогч
Тэмдэглэл
ХМХ | Хэргийн мэдээллийн хуудас нь шүүхээр шийдвэрлэгдэж хуулийн хүчин төгөлдөр болсон, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлын хангах, эрх зүйг хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой маргаануудын товч дүн шинжилгээний цуврал
Хэлбэр
Мэдээллийн хуудас
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
1) Шүүгдэгч Э нь 2017, 2018 онд О аймгийн Орон нутгийн өмчит газарт худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байхдаа тус аймагт орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх зарим барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулахдаа албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, тендерт оролцох шалгуурыг хангаагүй, нэг ангид хамт сурч байсан Б захиралтай “З” ХХК-ийг захиалагч О аймгийн Засаг даргын тамгын газартай 4 удаагийн гэрээгээр нийт 126,603,050 төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээг; мөн тендерт оролцох шалгуурыг хангаагүй, хувийн харилцаа холбоотой Б захиралтай “А” ХХК-ийг захиалагч О аймгийн Засаг даргын тамгын газартай 5 удаагийн гэрээгээр нийт 102,384,965 төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээг тус тус шууд байгуулахад албан тушаалын байдлаа ашиглан нөлөөлж, бусдад хууль бусаар давуу байдал бий болгосон, гэмт хэрэгт;
2) Шүүгдэгч Б нь 2017-2018 онд О аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнээр ажиллаж байхдаа өөрийн эхнэр Д болон хувийн харилцаа холбоотой А нарын тус бүр 50 хувийн хувьцаа эзэмшдэг “Р” ХХК-ийг захиалагч О аймгийн Засаг даргын тамгын газартай 3 удаагийн гэрээгээр нийт 147,841,617 төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээг, мөн А эзэмшлийн “Г” ХХК-ийг захиалагч О аймгийн Засаг даргын тамгын газартай 2 удаагийн гэрээгээр нийт 46,266,024 төгрөгийн ажлын гэрээ тус тус байгуулахад албан тушаалын байдлаа ашиглан нөлөөлж, өөртөө болон бусдад хууль бусаар давуу байдал бий болгосон гэмт хэрэгт тус тус холбогджээ.
Түлхүүр үг
эрүүгийн эрх зүй, гэмт хэрэг, 22.1 дүгээр зүйл, Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэрэг, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, албан тушаалын байдлаа ашигласан байдал, мэдээллийн хуудас
Бичигдсэн огноо
2024-05-20
Хуудсын тоо
3
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-05-20
Товч мэдээлэл үзсэн
296
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Judilogy “Албан тушаалын байдлаа ашиглаж, шаардлага хангаагүй тендерийн материалыг тендерт тэнцүүлсэн нь албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг хангана” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2009
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх