Бүтээлийн нэр
Үндсэн хуулийн Цэцийн гишүүнд тавих хууль зүйн шаардлага, эгүүлэн татах хуулийн үндэслэл
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хуулийн процесс
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн шүүгчид тавих Үндсэн хууль болон хуулийн шаардлага нь үндсэн хуулийн шүүхийн хууль ёсны байдалд олон үндэслэлээр нөлөөлдөг гэдгийг тодотгон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн гишүүн, түүнд тавих шаардлагыг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн тухай хууль болон өргөн баригдсан Үндсэн хуулийн Цэцийн тухай хуулийн төсөл, одоо үйлчилж буй хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайлан, гадаад, дотоодын эрдэмтдийн байр суурь, Венецийн комиссын санал, тайлан, судалгаа, үндсэн хуулийн шүүхийн хууль ёсны байдлын үзэл санаа зэрэгт тулгуурлан авч үзлээ.
Мөн Үндсэн хуулийн Цэцийн гишүүнийг эгүүлэн татах хуулийн үндэслэлийг эгүүлэн татах системийн давуу болон сул тал, практикт гарсан бодит тохиолдолд түшиглэн хэт ерөнхий буюу тодорхой бус зохицуулалтаас тодорхой болгон зохицуулах шаардлагатай юм байна гэж үзэн эгүүлэн татах эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулахад багахан ч гэсэн саналаа илэрхийлэхийг зорин бичив.
Түлхүүр үг
Үндсэн хуулийн шүүхийн хүлээн зөвшөөрөгдөх хууль ёсны байдал-constitutional court legitimacy, хууль зүй, улс төрийн өндөр мэргэшил- high qualifications in the sphere of the law and politics, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ-and assessment and consequences of the implementation of legislation, эгүүлэн татах систем- recall system. чөлөөлөх, огцруулах-remove
Бичигдсэн огноо
2024-07-01
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-07-05
Товч мэдээлэл үзсэн
359
Бүрэн эхээр нь үзсэн
5
Эшлэлийн тоо
25
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Х.Одонтуяа “Үндсэн хуулийн Цэцийн гишүүнд тавих хууль зүйн шаардлага, эгүүлэн татах хуулийн үндэслэл” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2052
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

Ашигласан материал

     [1] МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ (legalinfo.mn)

     [2] ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

     [3] ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/ (parliament.mn)

     [4] Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн шинэчилсэн  найруулга (parliament.mn)

     [5] МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

     [6] Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүрээлэн. Үндсэн хуулийн талаархи Венецийн комиссын санал, тайлан, судалгааны эмхэтгэл ( Шинэчилсэн ).2023.

     [7] Supreme Court Legitimacy: A Turn to Constitutional Practice (byu.edu)

     [8] Thomas G. Donnelly. Senior Fellow for Constitutional Studies.

     [9] Хууль зүйн болон бусад салбарын мэдээлэл, судалгаа, шүүхийн шийдвэрийн хайлт,  (legaldata.mn)

     [10] П.Очирбат.Монгол Улсын Үндсэн хууль. Хэрэгжилт, хяналт, судалгаа

            ( УБ.,2017)

     [11] Г.Совд нар, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тайлбар ( УБ.,2000)

     [12] Ц.Сарантуяа. “Шүүгчид тавих Үндсэн хуулийн шаардлага ба

           Цэцийн  бүрэлдхүүн”, Ж.Амарсанаа нар, Монгол Улсын Үндсэн

           хуулийн цэц: өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл ( УБ.,2000), Хууль зүйн

            үндэсний төв,

      [13] “Үндсэн хуулийн эрх зүй ба цаашдын чиг хандлага” сэдэвт

              хуралдааны хэсгээс /”Хуульчдын форум-2018”/.

      [14] Хууль зүйн болон бусад салбарын мэдээлэл, судалгаа, шүүхийн шийдвэрийн хайлт  (legaldata.mn) 

      [15] ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

      [16] МУИС-ын Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн. Үндсэн хуулийн

            шүүхийн талаархи Венецийн комиссын санал, тайлан,

             судалгааны  эмхэтгэл (Шинэчилсэн) 2023.

       [17] Мөн тал.

       [18] CDL-AD (2015) 024 Тунисийн Үндсэн хуулийн шүүхийн институтийн тухай төсөлд өгсөн санал, цогцолбор 17.

       [19] CDL-AD (2004) 024 Үндсэн хуулийн шүүхийн талаарх Туркийн үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд өгсөн санал, цогцолбор. 18.

       [20] CDL-AD (2006) 006 Румын Улсын Үндсэн хуулийн шүүхийн зохион байгуулалт, чиг үүргийн тухай №47/1992 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан хоёр хуулийн төсөлд өгсөн санал, цогцолбор 16-17

       [21] 2014.01.26_-_final_constitution_english_idea_final.pdf (constitutionnet.org)

com)

        [22] Article 118 Composition, nomination of members The Constitutional Court

              is an independent judicial body, composed of 12 competent

               members, threequarters of whom are legal experts with at least 20 years

               of experience. The President of the Republic, the Assembly of

               the Representatives of the People, and the Supreme Judicial Council

               shall each appoint four members, three quarters of whom must be

              legal specialists. The nomination is for a single nine-year term.

              One-third of the members of the Constitutional Court shall be renewed

               every three years.

       [23] CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TURKEY (anayasa.gov.tr)

       [24] Romania_2003.pdf (constituteproject.org)

       [25] Article 143.

               Conditions for Appointment

          The justices of the Constitutional Court must have superior legal

          education, high professional competence, and at least 18 years of

          experience in the legal profession or at university law faculties./    Romania_2003.pdf (constituteproject.org) /

        [26] List of judges of the Constitutional Court of Russia - Wikip edia

        [27] А.Солонго. Монгол Улсын эрх зүйн эх сурвалж: онол,

              системчлэл, зангилаа асуудал. УБ.,2022.

        [28] Law on Constitutional Court | Anayasa Mahkemesi

        [29] The Recall of Judges (jstor.org

         [30] System of Recall: Advantages and Disadvantages of Recall System (politicalsciencenotes.com)