Бүтээлийн нэр
Улс төрийн намын бүртгэл ба түүнтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процесс, Улсын төрийн нам
Бүтээлийн товч
Үндсэн хуулийн үзэл санааны дагуу иргэд нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс улс төрийн нам байгуулах, намд элсэх, намаас гарах мөн намууд нийлэх, нэгдэх зэргээр эвлэлдэн нэгдэх эрхээ хэрэгжүүлнэ. Эвлэлдсэн нэгдлийн үйл ажиллагаа нь төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлснээр эхэлнэ. Иймээс ч улс орнууд намын бүртгэлийн асуудлыг онцгойлон анхаарч үзэх бөгөөд намын тухай хууль тогтоомжоороо намын үйл ажиллагаанд зөвшөөрөгдөх болон хориглох зохицуулалт, намын бүртгэлийн тухай болон намын санхүүжилтийн асуудлыг зохицуулдаг. 
Энэхүү судалгаа нь эдгээр дөрвөн цөм асуудлаас намын бүртгэлийн үйл ажиллагааг авч үзэх бөгөөд бүртгэлийг харъяалах субъект, намын хуулийн этгээд болох онцлог шинж/нийтийн болон хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд гэх/, энэ талаар маргааныг /манай улсад Дээд шүүх бүртгэж байгаа/ ямар байгууллага хэрхэн шийдвэрлэх талаар дэлгэрэнгүй судалсан болно.
Түлхүүр үг
Улс төрийн нам, нам, хуулийн этгээдийн бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэлтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, намын бүртгэл
Бичигдсэн огноо
2012
Хуудсын тоо
9
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2016-04-02
Товч мэдээлэл үзсэн
3491
Бүрэн эхээр нь үзсэн
83
Эшлэлийн тоо
29
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх