Бүтээлийн нэр
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцаа
Зохиогч
Нямдоогийн Баярмаа Дашпунцагийн Эрдэнэчимэг
Хэлбэр
Гарын авлага, аргачлал
Салбар
Эдийн ба эдийн бус баялаг
Бүтээлийн товч
Хөдлөх эд хөрөнгө ба эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль нь 2015 онд батлагдаж, өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Үл хөдлөх ба хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны харилцаа нь нийт иргэдийн 80 гаруй хувь нь зээлдэгч болсон манай орны хувьд хамгийн түгээмэл хөндөгддөг эрх зүйн харилцааны нэг билээ. Иймд иргэний эрх зүйн боловсролыг дэмжих, энэ чиглэлийн анхан шатны мэдлэгийг түгээхэд дөхөм болох үүднээс хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны салбарт түгээмэл тохиолдох 73 асуулт, хариулт бүхий гарын авлагыг толилуулж байна.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулиар барьцаалагчдын барьцааны эрхийг дан ганц барьцаалуулагчид бус,олон нийт, гуравдагч этгээдэд ил тодорхой болгоход чиглэгдсэн хөдлөх хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тогтолцоог бийболгож байна.Түүнчлэн 2002 онд батлагдсан Иргэний хуулиар үндэс суурь нь тавигдсан хэдий ч нарийвчилсан зохицуулалт дутмагийн улмаас амьдралд хэрэглэгдэх боломжгүй байсан зарим зохицуулалтыг тус хууль дахь тулгуур зарчим, барьцааны эрх зүйн өвөрмөц ойлголт, хууль хэрэглээний практикт нийцүүлэн шинэхуулиар гүнзгийрүүлэн зохицуулсныг дурдах нь зүйтэй.

Иймд шинэхуулийн зохицуулалтыг эн тэргүүнд хэрэглэх жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг хуулийн холбогдох хэм хэмжээг зөв ойлгож барьцааны эрх зүйн харилцаанд оролцох боломжийг хангах үүднээс энэхүү гарын авлагыг боловсрууллаа. Гарын авлагыг хууль зүйн боловсрол эзэмшээгүй, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй бизнес эрхлэгч иргэд, хуулийн этгээдэд зориулсан тул аль болох энгийн ойлгомжтой хэллэгээр илэрхийлж,төдийлөн түгээмэл тохиолдоггүй хууль зүйн нарийн төвөгтэй харилцааггүнзгийрүүлэн тайлбарлахыг зориогүй болно
Түлхүүр үг
Барьцаа, барьцааны зүйл, барьцааны шаардлага, хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө, шаардлагаа хангуулах, барьцааны эрх
Бичигдсэн огноо
2017
Хуудсын тоо
79
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-01-26
Товч мэдээлэл үзсэн
5214
Бүрэн эхээр нь үзсэн
80
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх