Бүтээлийн нэр
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэм хэмжээний актын эрх зүйн зохицуулалт
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын шинэ үндсэн хуульд тусгагдсан нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах зарчмыг өнөөгийн Монгол Улсын хууль, эрх зүйн зохицуулалттай (Жишээлбэл, Захиргааны ерөнхий хууль) уялдуулан тайлбарлаж хэрэглэх, түүний утга агуулгыг хөгжүүлэх улмаар уг ойлголтын агуулга, хүрээ хязгаарыг зүй зохистой тодорхойлох асуудал нь Үндсэн хуулийн болон Захиргааны эрх зүйн чухал сэдвүүдийн нэг болоод байна.
Тэр тусмаа нутгийн өөрөө удирдах байгууллага /цаашид “НӨУБ” гэх/-ын Үндсэн хуулиар олгогдсон харьцангуй бие даасан бүрэн эрх, тэрхүү хүрээнд гаргаж буй хэм хэмжээ тогтоосон шинжтэй шийдвэр, түүний үйлчлэл, хяналтын асуудал нь ихээхэн онцлогтой.
Энэхүү асуудлыг НӨУЁ-ны зарчим болон хэм хэмжээний актын онол, эрх зүйн шинж чанартай уялдуулах замаар НӨУБ-аас гаргаж буй хэм хэмжээний актыг 1) Үндсэн хуулийн зохицуулалт буюу өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд, 2) Захиргааны эрх зүйн зохицуулалт буюу шилжүүлсэн эрхийн хүрээнд гаргаж буй шийдвэр гэх байдлаар ангилж онцлог тус бүрт нь тохирох зохицуулалт хийх хувилбарыг энэхүү өгүүлэлээр санал болгов.
Түлхүүр үг
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний актын хяналт
Бичигдсэн огноо
2017
Хуудсын тоо
18
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-02-20
Товч мэдээлэл үзсэн
5931
Бүрэн эхээр нь үзсэн
433
Эшлэлийн тоо
74
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх