Бүтээлийн нэр
Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
МУИС, ХЗС-ийн Т.Мэндсайхан багшаар (PH.D, дэд профессор) удирдуулан, Б.Тэмүүлэн багшаар (PH.D, профессор) шүүмжлүүлж тус бакалаврын дипломын ажлыг 2016 онд бичин, хамгаалж байсан болно.

“Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ” дипломын ажлын агуулга

• ОРШИЛ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАР ДАХЬ КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
1.1 Концесс ба төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
1.2 Концессын гэрээний үндсэн шинж
1.2.1 Концессын гэрээ захиргааны гэрээ болох нь
1.2.2 Концессын гэрээн дэх эрх, үүргийн хязгаарлалт
1.2.3 Концессын гэрээний шинж, төрлийг тодорхойлох аргууд
1.2.4 Концессын гэрээний эрсдэл хуваарилах зарчим
1.3 Концессын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт
1.3.1 Гадаад улс, орны концессын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт
1.3.2 Монгол Улсын концессын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт
1.3.3 Концессын гэрээг байгуулах үе шат

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ДЭД БҮТЦИЙН КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭНИЙ
ХАРЬЦУУЛАЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
2.1 Олон улсад хэрэглэгдэж буй дэд бүтцийн концессын гэрээний харьцуулалт
2.1.1 Дэлхийн банкнаас жишиг болгон гаргасан Концессын гэрээ (Авто зам) Зураг төсөл боловсруулах – барих – ашиглах – шилжүүлэх
2.1.2 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Концессын жишиг гэрээ (Авто зам) Барих – шилжүүлэх – ашиглах
2.2 Гадаад улсын этгээдтэй байгуулсан дэд бүтцийн концессын гэрээний дүн шинжилгээ
2.2.1 Эрдэнэт-Овоотын уурхайн хоорондын төмөр замын суурь бүтцийн зураг төсөл боловсруулах – барих – ашиглах – шилжүүлэх концессын гэрээ (БНХАУ, Австрали улсын хуулийн этгээдийн хамтарсан консорциум “Northern Railways” ХХК) 2015 оны 8-р сарын 20
2.2.2 Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км авто зам төслийн барих – шилжүүлэх концессын гэрээ (БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай “Лунзянь Роуд Энд Бридж” ХХК) 2015 оны 3-р сарын 13
2.2.3 Тэлмэний дулааны цахилгаан станц барих – ашиглах – төрийн өмчид шилжүүлэх онцгой эрх олгох концессын гэрээ (Монгол-Хятад хамтарсан хөрөнгө оруулалттай “Шинэ Азиа Групп” ХХК) 2013 оны 06-р сарын 28

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ДЭД БҮТЦИЙН КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АРБИТРЫН ПРАКТИК
3.1 Концессын гэрээний давагдашгүй хүчин зүйлстэй холбоотой арбитрын шийдвэр
3.2 Концессын зүйлийг болон концесс эзэмшигчийн эд хөрөнгө, эрхийг албадан хураан авахтай холбоотой арбитрын шийдвэр
3.3 Концессын гэрээг эрх бүхий этгээдийн санаачлагаар цуцлахтай холбоотой арбитрын шийдвэр

• ДҮГНЭЛТ
• НОМ ЗҮЙ
• ХАВСРАЛТ (Дэлхийн банк - Авто зам Зураг төсөл боловсруулах, Барих, Ашиглах, Шилжүүлэх нөхцлөөр байгуулах авто замын концессын жишиг гэрээний орчуулга, БНСУ-ын Барих, Шилжүүлэх, Ашиглах нөхцлөөр байгуулах авто замын концессын жишиг гэрээний орчуулга)
Түлхүүр үг
Гадаадын этгээдтэй байгуулсан дэд бүтцийн концессын гэрээ, Концессын жишиг гэрээ, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, захиргааны гэрээ
Бичигдсэн огноо
2016-05-05
Хуудсын тоо
103
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн
4939
Бүрэн эхээр нь үзсэн
63
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Болор-Эрдэнэ “Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ” (2016), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/352
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх