Бүтээлийн нэр
Дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, онцлог:Гадаадын зарим орны туршлагаас
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Иргэний процесс, Бизнес
Бүтээлийн товч
Дампуурлын хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа буюу өргөн утгаар нь авч үзвэл төлбөрийн чадваргүй болсон үүрэг гүйцэтгэгчийн санхүүгийн бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх механизмыг үндсэнд нь
1) Дампуурлын тухай хуулийн дагуу хэрэгжих ажиллагаа: дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа (reorganization), хариуцагчийн хөрөнгийг бэлэн мөнгөнд хөрвүүлж, хуваарилах ажиллагаа (liquidation);
2) Дампуурлын тухай хуулийн зохицуулалтаас гадуур үүрэг гүйцэтгэгч ба гүйцэтгүүлэгчид сайн дурын үндсэн дээр хэлэлцэн тохирч хэрэгжих ажиллагаа;
3) Банк санхүүгийн секторт санхүүгийн бэрхшээлтэй асуудлыг системийн түвшинд тусгайлан шийдвэрлэх захиргааны ажиллагаа гэсэн гурван хэсэгт хувааж үздэг байна.
Манай улсын хувьд Дампуурлын тухай хууль дампуурлын хэрэгтэй холбоотой материаллаг ба процессын эрх зүйн чиг үүргийг аль алиныг гүйцэтгэдэг боловч өмнө дурдсанчлан огт зохицуулалтгүй үлдээсэн томоохон харилцааны нэг нь төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдэд тавих шаардлагаа шүүхэд, эсхүл хэрэг гүйцэтгэгчид хэрхэн гаргах, уг нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үндсэн дампуурлын ажиллагаатай ямар харилцаа холбоонд орших, эдгээр нэхэмжлэлийн шаардлага хангагдах үндэслэлтэй эсэх талаар шийдвэр гаргах эрх хэнд хадгалагдаж буй зэрэг дампуурлын хэргийн явцад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын мөрөөр хийгдэх ажиллагаа юм. Энэ мэт болон бусад олон өвөрмөц зохицуулалт шаардах зохицуулалтын орон зайг нөхөж өнөөдөр шүүхийн практикт Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль үйлчилж байна. Гэвч энэ практик хэр оновчтой болохыг тунгаах цаг нэгэнт иржээ.
Түлхүүр үг
Дампуурал, төлбөрийн чадваргүйдэл, хэрэг гүйцэтгэгч, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа, мөнгөн хөрөнгө хуваарилалт, дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, өрөөс чөлөөлөх
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
13
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-08-28
Товч мэдээлэл үзсэн
6500
Бүрэн эхээр нь үзсэн
291
Эшлэлийн тоо
13
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх