Бүтээлийн нэр
ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХӨЛСИЙГ ЭСРЭГ ТАЛААР ТӨЛҮҮЛЭХ ЗАРДАЛ БОЛГОН ХУУЛЬЧЛАХ НЬ ЗОХИСТОЙ ЭСЭХ -THE LEGAL ANALYSIS OF ATTORNEY FEE SHIFTING-
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Иргэний процесс
Бүтээлийн товч
Монгол улсад иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч талууд нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр дүнгээс үл хамааран өөрсдийн хөлсөлсөн өмгөөлөгчийн хөлсөө хариуцдаг. Иймээс манай иргэний процессын тогтолцоонд ялагдсан тал нь ялсан талын төлөөлөлтэй холбоотой ямар нэгэн төлбөр төлөхийг шаарддаггүй болно. Энэхүү өгүүллээр өмгөөлөгчийн хөлсийг ялагдсан тал хариуцах зардалд хамааруулан хуульчлах боломжтой эсэх талаар авч үзнэ. Уг тогтолцоо нь эрхийг бүхэлд сэргээх болон ач холбогдолгүй нэхэмжлэл шүүхэд гаргахаас урьдчилан сэргийлэх хоёр үндсэн санаанд тулгуурладаг. Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэл гаргах эсэх, эсрэг талаас гаргасан шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл татгалзах эсэх талаарх шийдвэр гаргахад бодитоор нөлөөлж байдаг тогтолцоо юм. Гэвч цааш нь судалж үзвэл энэ тогтолцоо нь манай орны эрх зүйн тогтолцоонд нийцэхгүй болох нь харагдаж байна. Уг тогтолцоо талууд шүүхэд хандах эсэхэд нөлөөлж байгаа учир шүүхээр хамгаалуулах эрхийг хэрэгжүүлэхэд саад болохоор байна. Учир нь ялагдвал эсрэг талын өмгөөлөгчийн хөлсийг төлөх эрсдэл бий болдог. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нэхэмжлэгч нь эрсдэлээс эмээсэн байхад, хариуцагч нь эрсдэл гаргах боломжтой эсвэл эрсдэлээс эмээсэн байдаг. Ямар нэгэн эдийн засгийн эрсдэлийн улмаас шүүхэд хандахгүй байх тохиолдол байж болохгүй. Хүн бүр шүүхэд хандах эрх тэгш боломжоор хангагдсан байх нь Үндсэн хуулийн баталгаа юм.
Харин угаас тэнцвэргүй талуудыг хооронд нь тэнцвэржүүлэх зорилгоор байгаль орчныг хамгаалах, хэрэглэгчийн эрх, хүүхдийн эрх, хувьцаа эзэмшигчийн эрхтэй холбогдох нэхэмжлэлтэй тодорхой төрлийн хэрэгт зөвхөн нэхэмжлэгч ялсан тохиолдолд өмгөөлөгчийн хөлсөө эргүүлэн олж авдаг тогтолцоог бий болгох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл ялсан нэхэмжлэгч өмгөөлөгчийн хөлсөө эргүүлж авах боломжтой байхад ялсан хариуцагч боломжгүй байна.
Түлхүүр үг
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал, Өмгөөлөгчийн хөлс, Шүүхээр хамгаалуулах эрх, Ex post болон Ex ante хууль зүйн анализ хийх арга, Тодорхойгүй нөхцөлд шийдвэр гаргах, Ялагдсан тохиолдолд эсрэг талын өмгөөлөгчийн хөлсийг хариуцах
Бичигдсэн огноо
2017-06-01
Хуудсын тоо
14
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-08-30
Товч мэдээлэл үзсэн
6737
Бүрэн эхээр нь үзсэн
225
Эшлэлийн тоо
39
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх