Бүтээлийн нэр
Улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”-ын тухай ухагдахуун, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглээ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэ өгүүлэлд Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг тойрсон маргааныг шийдвэрлэхэд нэмэр болох гарц хайж -theory of acts of government (actes de gouvernement) буюу “улс төрийн шийдвэрийн” онолын хөгжлийн явцыг хөндөх бөгөөд энэхүү онол манай улсын захиргааны эрх зүйд хэрхэн судлагдаж, эрх зүйн хэм хэмжээнд ямар байдлаар тусгагдсан талаар авч үзэх юм. Түүнчлэн, Захиргааны ерөнхий хуулийн нэг тодорхой зорилго нь захиргааны байгууллагын “улс төрийн шийдвэр”–ийг захиргааны шийдвэр, үйл ажиллагаанаас ялган зохицуулах явдал байсныг нотлохыг зорих юм. Мөн маргаан дагуулсан дээрх хуулийн төсөлтэй холбогдуулан улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”, түүний Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглэгдэх боломжтой эсэхийг хөндсөн болно.

Acknowledging that the theory of "acts of government" (actes de gouvernement) is the original creation of the French public law, this article discusses the development of the original theory, its reception and degree of study in Mongolian administrative law. It also discusses distinction of “the acts of government” (actes de gouvernement) and the traditional “administrative act”. Then it argues that one of the core purpose of the General Administrative Law (GAL) was to recognize the distinctive characteristics of political question from the traditional theory of administrative act.
Moreover, it articulates on the applicability of theory of “acte detachable” in the Mongolian administrative law in relevance to present controversial attempt to amend the GAL. By recognizing decrease of acceptance of the theory of acts of government in one hand, it also notes on growth of acceptance of the detachable acts as tool of enabling judicial review.
Түлхүүр үг
Administrative act, actes de gouvernement, acts of government, governmental act, political question, detachable act, acte detachable, General Administrative Law (GAL), scope of administrative court jurisdiction.
Бичигдсэн огноо
2018-10-01
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2018-09-10
Товч мэдээлэл үзсэн
3366
Бүрэн эхээр нь үзсэн
54
Эшлэлийн тоо
25
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Цогт “Улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”-ын тухай ухагдахуун, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглээ” (2018), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/372
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх