Бүтээлийн нэр
Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө ба Монгол улс
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Монголчууд бид одоогоос 27 жилийн өмнө зөнөсөн нийгмийн аргамжаатай сэтгэлгээнээс салж тоталитар дэглэмээс ардчилсан дэглэмд шилжсэн билээ. Ардчилсан болон ардчилсан бус улс орнууд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийн хувьд зарчмын эрс ялгаатай үзэл баримтлалаараа хоорондоо ялгагдаж байдаг. Монгол улс энэхүү ардчилал, хүний эрх, эрх чөлөө, үзэл бодол, үнэт зүйлийн цэнгэг агаараар амьсгалахад жагсаал, цуглаан голлох үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлд “Итгэл vнэмшилтэй байх, vзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, vг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал, цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтооно” гэж заасан төдийгүй Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, пактуудаар энэхүү эрх хамгаалагдсан байдаг. Энэ ч үүднээс иргэдийн тайван жагсаал, цуглаан хийх Үндсэн хуулийн эрх чөлөөг баталгаажуулах жагсаал, цуглаан хийх журмыг тогтоох, уул арга хэмжээний үед хэв журам, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг “Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай” хуулиар зохицуулсан. Ямар арга хэлбэрээр, үзэл бодлоо илэрхийлэх нь тухайн хүмүүсийн нөхцөл байдлаас шалтгаална. Гол нь асуудлыг хуульд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүрээнд тайвнаар шийдвэрлэхэд оршино.
Түлхүүр үг
хүний эрх, эрх чөлөө, жагсаал, цуглаан хийх, жагсаал, цуглааныг бүртгэх, мэдэгдэл
Бичигдсэн огноо
2017 он
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-01-22
Товч мэдээлэл үзсэн
4687
Бүрэн эхээр нь үзсэн
350
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх