Бүтээлийн нэр
МӨР, БИЕТ БАРИМТЫН ХАМГААЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн процесс, Криминалистик
Бүтээлийн товч
Судалгааны ажлаар инновацийн талаарх ерөнхий ойлголт, хууль сахиулахуйн инновацийн онцлогийн талаар дурдсан. Түүнчлэн хэргийн газрын үзлэгээр илрүүлж, бэхжүүлсэн ул мөр, эд мөрийн баримтыг савлах, битүүмжлэх, хаягжуулах, бүртгэх ажиллагаанд инноваци нэвтрүүлж байгаа туршлагыг товч танилцуулж байна. Мөн судалсан сэдэвтэй холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлыг хөндөж, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн санал боловсрууллаа.

This research work focused on the general concept of innovation and specific characteristic of the law enforcement innovation. Furthermore, briefly introducing the innovation implement on the packaging, sealing, labeling and registering process of the evidences that detected from the crime scene investigation. Also addressed the facing issues related to study topics and developed the proposed solutions.
Түлхүүр үг
инноваци, хууль сахиулахуй, мөр, биет баримт, innovation, law enforcement, physical evidence
Бичигдсэн огноо
2017
Хуудсын тоо
10
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-02-02
Товч мэдээлэл үзсэн
2284
Бүрэн эхээр нь үзсэн
73
Эшлэлийн тоо
9
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх