Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2004
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Агуулга

НЭГ. ТОДОРХОЙ ЭРХҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
1.1.Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал
1.2.Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдал
1.3.Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн төлөв байдал
1.4.Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн талаар
1.5.Уул уурхайн салбарт ажиллагсдийн эрхийн төлөв байдал

ХОЁР. ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ЭРХИЙН АСУУДАЛ
2.1.Үндэсний цөөнхийн эрхийн төлөв байдал
2.2.Эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах
эрхийн төлөв байдал

ГУРАВ. ХҮНИЙ ЭРХИЙН АНХААРАЛ ТАТАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ
3.1.Хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх
3.2.Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн төлөв байдал

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
ХАВСРАЛТ
Түлхүүр үг
Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал, Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдал, Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн төлөв байдал, Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн талаар, Уул уурхайн салбарт ажиллагсдийн эрхийн төлөв байдал, Үндэсний цөөнхийн эрхийн төлөв байдал, Эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхийн төлөв байдал, Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн төлөв байдал,
Бичигдсэн огноо
2004
Хуудсын тоо
112
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-20
Товч мэдээлэл үзсэн
2824
Бүрэн эхээр нь үзсэн
83
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх