Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ 2007 ОНЫ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Нэгдүгээр бүлэг
I. ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ
1. Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх
2. Хүний эрхийн талаарх гэрээний тайлагналтын байдал
Хоёрдугаар бүлэг
II. ТОДОРХОЙ ЭРХИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
1. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд
2. Хохирогчийн эрхийн хэрэгжилт
3. БНСУ-д ажиллаж буй Монгол иргэдийн эрхийн хэрэгжилт
4. “Эмэгтэйчүүдийн эрх” олон улсын хэм хэмжээ, үндэсний хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа

Гуравдугаар бүлэг
III.ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН БА НИЙТИЙН ЭРХ
1. Хүрээлэн буй орчин ба нийтийн эрх
Дөрөвдүгээр бүлэг
IV. ХАВСРАЛТ
1. Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл
Түлхүүр үг
Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх, Хүний эрхийн талаарх гэрээний тайлагналтын байдал, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд, Хохирогчийн эрхийн хэрэгжилт, Монгол иргэдийн эрхийн хэрэгжилт,
“Эмэгтэйчүүдийн эрх” олон улсын хэм хэмжээ, үндэсний хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа, Хүрээлэн буй орчин ба нийтийн эрх
Бичигдсэн огноо
2008
Хуудсын тоо
116
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-03-26
Товч мэдээлэл үзсэн
2201
Бүрэн эхээр нь үзсэн
27
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх