Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 12 ДАХЬ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Уул уурхай ба хүний эрх
1.1 Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрх
1.2 Уул уурхайн бүс нутагт амьдарч буй иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
1.3 Уул уурхайн бүс нутагт амьдарч буй малчдын зан заншил, ахуй, соёлын эрх

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. Хүүхдийн зарим эрхийн асуудал
2.1 Сүм хийдэд шавилан сууж байгаа хүүхдүүд
2.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд
2.3 Хурдан морь унаач хүүхдүүд

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. Монгол Улс дахь ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийн нөхцөл байдал
3.1 Ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн асуудал
3.2 Гэр бүл үүсгэх эрхийн асуудал
3.3 ЛГБТ хүмүүсийн хүүхдийн эрхийн асуудал
3.4 Ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхийн асуудал
3.5 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн асуудал
3.6 Сурч боловсрох эрхийн асуудал
3.7 Халдашгүй байх эрхийн асуудал

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүний эрхийн байгууллагуудаас Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт
4.1 Цаазаар авах ялын талаар
4.2 Мэдээллийн эрх чөлөөний талаар
4.3 Иргэний харьяаллын талаар
4.4 Шашин шүтэх эс шүтэх эрхийн талаар
4.5 Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн талаар
4.6 Баривчлах цагдан хорих ажиллагааны талаар
4.7 Жендэрийн эрх тэгш байдлын талаар
4.8 Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар
4.9 Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар
4.10 Нийгмийн халамжийн талаар
4.11 Эхийн эндэгдэлийг бууруулах талаар
4.12 Албадан хөдөлмөрийн бүх хэлбэртэй тэмцэх талаар
4.13 Тарчлаан шийтгэлийг бүхий л орчинд таслан зогсоох талаар
4.14 Үндэстний цөөнхий эрхийн талаар
4.15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах эрхийн талаар
4.16 Хүний эрхийн үндэсний байгууллагын талаар
4.17 Өмгөөлөгчдийн холбооны талаар
4.18 Цэргийн дүйцүүлэх албаны талаар

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос шийдвэр гаргуулахаар Улсын Их Хуралд хүргүүлж байгаа санал
ХАВСРАЛТ
• “Монгол улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын бага хурлаас гаргасан зөвлөмж
• Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хөдөлмөрийн яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлсэн Комиссын албан шаардлага
• Олон улсын хүний эрхийн конвенцуудын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын илтгэлүүдийн тайлагналт
Түлхүүр үг
Уул уурхай ба хүний эрх, Хүүхдийн зарим эрхийн асуудал, Монгол Улс дахь ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүний эрхийн байгууллагуудаас Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
144
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
2528
Бүрэн эхээр нь үзсэн
68
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх