Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 14 ДЭХ ИЛТГЭЛ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Нэгдүгээр бүлэг
ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС АНГИД БАЙХ ЭРХ
1.1. Эрүү шүүлт тулгах нь гэмт хэрэг болох нь
1.2. Эрүү шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулах нь
1.3. Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх сургалт
1.4. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ эрүү шүүлттэй холбогдох нь
1.5. Монгол Улсад илэрч буй эрүү шүүлтийн хэлбэрүүд

Хоёрдугаар бүлэг
ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАГЧИЙН ЭРХ
2.1. Иргэний нийгмийн байгууллага, идэвхтэн, өмгөөлөгч
2.2. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлч
2.3. Шүүгч, прокурор, цагдаа

Гуравдугаар бүлэг
ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ
3.1. Бага, дунд боловсрол
3.2. Дээд боловсрол: Хууль зүйн их, дээд сургууль
3.3. Хүний эрхийн албан бус боловсрол

Дөрөвдүгээр бүлэг
ЗАРИМ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
4.1. Төрөлжсөн асрамжийн газар дахь хүний эрхийн зарим асуудал
4.2. Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа ба хүний өмчлөх эрхийн асуудал
4.3. Цагдаагийн алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн асуудал
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улсын Их Хуралд шийдвэр гаргуулахаар хүргүүлж буй санал
Түлхүүр үг
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх, хүний эрхийн боловсрол, зарим эрхийн хэрэгжилт, эрүүл шүүлтийн хэлбэр, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх
Бичигдсэн огноо
2015
Хуудсын тоо
110
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
2780
Бүрэн эхээр нь үзсэн
58
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх