Бүтээлийн нэр
Хүний эрх сэтгүүл 2012/1
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
• Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт
• Хүний эрхийн боловсролын ач холбогдол
• Хүний эрхийн боловсрол, сургалтын тунхаглал
• Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм
• Хүний эрхийн олон улсын механизм
• НҮБ-ын хүний эрхийн гэрээний хороодод хандахад анхаарах асуудлууд
• ХДХВ/ДОХ ба хүний эрх
• Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүний эрхийн зөрчил
• Хүчирхийлэл гэж юу вэ?
• Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь
• Хорих байгууллага ба хүний эрх
• Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба хүний эрх
• Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний эрх
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн туслалцаа авах эрх
• Хүний эрх ба хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
• Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, эрх чөлөө гэж юу вэ?
• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
• Иргэн төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй
• Сонгогчдын боловсролд
• Хүүхдийн эрх
• Хүүхэд хамгаалал гэж юу вэ?
• Бизнес ба хүний эрх
• Хүүхдийн хөгжил
• Хурдан морь унаач хүүхэд
• Хүрээлэн буй орчны эрх-ус, агаарын бохирдол
• Хөдөлмөрлөх эрх
• Өмчлөх эрх
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх
• Нүүлгэн шилжүүлэлт ба хүний эрх
• Эд мөнгөний тусламж авах эрх/Нийгмийн даатгалын сангаас авах тэтгэвэр, тэтгэмж/
• Эд мөнгөний тусламж авах эрх/Нийгмийн халамжийн сангаас авах тэтгэвэр, тэтгэмж/
• Амхад настны эрх
• Бие биенээ хүндэтгэе, хэвшмэл ойлголтоосоо салцгаая
• Хүний эрхийн хамгаалагч
• Үндэстний цөөнх ба хүний эрх
• Амьд явах эрх
• Хохирогчийн эрх болон хохирогчид нөхөн олговор олгох нь
• Хүн худалдаалах гэмт хэрэг
• Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангах нь төрийн үүрэг мөн
• Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах нь
• ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудал
• Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө
Түлхүүр үг
Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт,ХДХВ/ДОХ , Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл , Хүчирхийлэл, Хорих байгууллага ,Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ,Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, сонгох, сонгогдох эрх, Хүүхдийн эрх, Хүрээлэн буй орчны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, Өмчлөх эрх , Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, Эрүү шүүлт, Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах
Бичигдсэн огноо
2012-03-14
Хуудсын тоо
151
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн
3088
Бүрэн эхээр нь үзсэн
151
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Хүний эрх сэтгүүл 2012/1” (2012), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/542
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх