Бүтээлийн нэр
ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
• Хүний эрх гэж юу вэ?
• Хүний эрх ба төрийн үүрэг
• Уул уурхай ба хүний эрх
• Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах журам, аргачлал
• Хүний эрхийн үндэсний комссоос шүүхэд гаргах төлөөлөн нэхэмжлэл
• Боловсролын чанар
• Насан туршийн боловсрол
• Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
• Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх
• Хүн худалдаалах гэмт хэрэг ба хүний эрх
• Монгол улс дахь уул уурхай ба соёлын эрхийн асуудал
• Хохирогч хамгаалал
• Ажлын байрны бэлгийн дарамттай тэмцэх нь таны ч бас асуудал
• Хэрхэн эвлэлдэн нэгдэх вэ?
• Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, чөлөөний цаана
• Хүний эрх ба хугацаат цэргийн алба
• Хариуцлагатай сонголтоор бид эрхээ баталгаажуулна
• Чөлөөтэй, тайван хуран цуглах эрх
• Байгаль орчны асуудлаар мэдээлэл авах иргэдийн эрхийг баталгаажуулья
• Хүүхэд гомдол гаргах эрхтэй юу?
• Хүүхдийг зодож шийтгэх нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн нэг хэлбэр мөн
• Хүүхдийн хөгжил
• Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх эрх
• Эрүү шүүлтийн улмаас учирсан хохирлыг төр хариуцан арилгах үүрэгтэй
• Худалдаа үйлчилгээний бизнесийн салбар дахь хүний эрхий нзарим асуудал
• Хэвлэлийн эрх чөлөө ба хүний эрх
• Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт
• Хүний эрх ба хөгжил: үзэл баримтлал, хандлага
• Сургуулийн аюулгүй орчин гэж юу вэ?
• Ахмад настны эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол улсад бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хэрхэнн хангаж байгаад үнэлгээ хийж зөвлөмж гаргалаа
• Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх
• Ахмад настны эрх, хамтын ажиллагаа, бүлэг болохын давуу тал
• Нийгмийн халамж хүртэх эрх
• Дотоод шилжин суурьшигчдын эрхийн асуудал
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
Түлхүүр үг
Хүний эрх , Уул уурхай ,Боловсролын чанар, Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх, Ажлын байрны бэлгийн дарамт, Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Эрүү шүүлт, Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, Нийгмийн халамж хүртэх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
Бичигдсэн огноо
2013
Хуудсын тоо
159
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-20
Товч мэдээлэл үзсэн
2602
Бүрэн эхээр нь үзсэн
91
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх