Бүтээлийн нэр
Хүний эрх сэтгүүл 2017/1
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: •П.Оюунчимэг •О.Мөнхсайхан •Ч.Алтангэрэл •Д.Мягмарсүрэн •Б.Болорсайхан •Г.Галтайхүү •С.Ганцэцэг •З.Өнөржаргал •Г.Нямхүү
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
АГУУЛГА
1.Нийтлэл, өгүүллэг
• П.Оюунчимэг - Дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн процессын хуулиуд дахь хүний эрхийн хамгаалалт
• О.Мөнхсайхан - Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт
• Ч.Алтангэрэл, Д.Мягмарсүрэн - Боловсролын салбар дахь тэгш боломж: Бодлогыг бодит байдалд
• Б.Болорсайхан - Олон хэлний боловсролын зарим асуудал
• Г.Галтайхүү - Баян-Өлгий аймгийн уугуул Тувачуудын эрх улам бүдгэрсээр
• С.Ганцэцэг - Иргэдийн оролцоо ба эрх зүйн зохицуулалтын үр нөлөө
• З.Өнөржаргал - Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал
• Г.Нямхүү - Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрхийн асуудал
2. Хууль сахиулах байгууллага дахь хүний эрх
• М.Алтан-Очир - Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллага дахь хүний эрхийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал
3. Монгол хэлээр зөвхөн манай хуудаснаа
• Рудт Листер - Харамслыг биш чадавхыг : Ядуурал ба хүний эрх
4. Зочны яриа
• Аббас Нояан - Хазарачууд өөрсдийн эрхийг эдлэхийн төлөө энхийн замаар тэмцэж байгаа
Түлхүүр үг
Дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн процессын хуулиуд дахь хүний эрхийн хамгаалалт , Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө , Боловсролын салбар дахь тэгш боломж , Олон хэлний боловсролын зарим асуудал, Тувачуудын эрх , Иргэдийн оролцоо , Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрх , Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх , Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллага дахь хүний эрхийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал
Бичигдсэн огноо
2017-03-24
Хуудсын тоо
110
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-06-22
Товч мэдээлэл үзсэн
3300
Бүрэн эхээр нь үзсэн
162
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Хүний эрх сэтгүүл 2017/1” (2017), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/562
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх