Бүтээлийн нэр
Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Банк
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчид тооцож, түүний гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэхээр заасан байна. Гэвч улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдгийг хангалттай хэмжээнд тодорхойлоогүй, УТНБЭ-дэд тооцогдох хугацаа тодорхойгүй, УТНБЭ-ийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаагүй байна. Үүнээс болж хяналт тавих үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдлууд үүсэж байна. .
Түлхүүр үг
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-07-26
Товч мэдээлэл үзсэн
3376
Бүрэн эхээр нь үзсэн
84
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх