Бүтээлийн нэр
Шүүхийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийн байдалын дүн шинжилгээ
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Шүүх эрх мэдэл
Бүтээлийн товч
ГАРЧИГ
1. Шүүхийн захиргааны тухай хууль
• Үндсэн ойлголт
• Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн үндэслэл, шаардлага
• Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн практик үндэслэл, шаардлага
• Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн зохицуулах харилцаа
• Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн ач холбогдол
• Шүүхийн уламжлал
• Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн бүтэц
• Шүүхийн шинэтгэлийн үе шат
• Дүгнэлт
2. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
• Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага
• Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдал
• Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн бүтэц
• Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчсөн эсэх
• Шүүхийн тухай, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, шүүхийн захиргааны тухай хуулийн заалт үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд ирж байсан өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт, түүний шийдвэрлэлтийн талаарх лавлагаа
3. Шүүхийн тухай хууль
• Нийтлэг үндэслэл
• Хуулийн зорилтын хувьд
• Дагнасан шүүх
• Цаашид анхаарах зарим асуудал
• Шүүхийн тогтолцоо
• Шүүхийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх зарчим
• Монгол улсын шүүх
• Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх баталгаа
• Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд зааснаар хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарах хууль, журам
4. Иргэдийн төлөөлөгчийн тухай хууль
• Үндсэн ойлголт
• Монгол улсын өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалт
• Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч тусгагдсан байдал
• Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч тусгагдсан байдал
• Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгч оролцох зорилго
• Судлагдсан байдал
• Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тухай хууль Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчсөн эсэх
Түлхүүр үг
Шүүх, шүүгч, шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүхийн захиргааны тухай хууль
Бичигдсэн огноо
2018-10-04
Хуудсын тоо
96
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-12-16
Товч мэдээлэл үзсэн
2947
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Эшлэлийн тоо
156
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ц.Амарсанаа “Шүүхийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийн байдалын дүн шинжилгээ” (2018), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/615
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх