Бүтээлийн нэр
Хууль тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлэх Үндсэн хуулийн хориг ба хязгаар
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
Ш.Л.Монтескье-ийн Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онол нь өдгөө тэр үеийнхээ агуулгаар хэрэгжих боломжгүй болсон бөгөөд нийгмийн хурдацтай хөгжил, олон төрлийн харилцаанаас үүдэн дийлэнх улсад Засгийн газар тодорхой хэмжээний хууль тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлж байгаа нь тулгарсан чухал асуудлыг нэн даруй хугацаа алдалгүй шийдвэрлэж, эдийн засаг болоод бусад нарийн мэргэжил шаардах зүйлийг илүү олон улсын түвшинд судалгаа үндэслэгээтэй шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэг байна. Иймд уг илтгэлээр хууль тогтоох эрхийг шилжүүлэх түүний эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг Монгол улсын эрх зүйн орчны хүрээнд судлав.
Түлхүүр үг
Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онол, Хууль тогтоох эрх мэдэл, эрх мэдлийг үл шилжүүлэх /non-delegation/, эрх шилжүүлэх /delegation of power/,
Бичигдсэн огноо
2018 оны 5 дугаар сар
Хуудсын тоо
19
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-14
Товч мэдээлэл үзсэн
3030
Бүрэн эхээр нь үзсэн
227
Эшлэлийн тоо
64
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх