Бүтээлийн нэр
Газрыг ашиглахтай холбоотой эд юмсын эрх зүйн зохицуулалт, онцлог
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Байгаль орчин
Бүтээлийн товч
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсад эрх зүйн шинэтгэх ажлын хүрээнд газрын тухай хуулийг шинэчлэх, цаашлаад газрыг хэрхэн ашиглах, хуульд хэрхэн тусгах талаар хувийн эрх зүйн хүрээнд олон эрдэмтэн, судлаачид өөрсдийн бүтээлдээ эдгээр асуудлын талаар дурьдсан байдаг (Тухайлбал: Б.Улаанбаатар. Газар эзэмшил өмчийн харилцаанд нөлөөлөх нь. УБ. 2011). Монгол Улсын Иргэний хууль нь сүүлд (2002 он) батлагдсанаас хойш тодорхой цаг хугацаа өнгөрсөн ч эд юмсын (өмчийн) эрх зүйн асуудал өнөөг хүртэл онол болоод практикт тулгарсаар байна. Учир нь ОХУ-ийн хуучин өмчлөх эрхийн агуулгыг уламжлалт байдлаар өнөөдрийг хүртэл хадгалж байгаа нь орчин үеийн өмчийн шинэ харилцааны явцад асуудал үүсэх магадлал ихэсч байгаатай холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл, эд юмсын эрхийн бүрэн эрхийн суурь агуулгыг өөрийн орны уламжлалт онцлогт тулгуурлан, энэ хүрээнд үүсэх харилцааны хэрэгцээ, шаардлагыг зөв хуульчилж чадаагүй; мөн эд юмсын эрх хэрэгжих суурь нь газар, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар нэг мөр болгоогүй, түүнчлэн өмчийн тухай хууль хоорондын зөрчилдөөн, цаашлаад, өмчлөгчийн бүрэн эрхээс давуу хүчин чадал бүхий эрхтэй төр зэргээр;
Мөн эртнээс дэлхийн ихэнх улсууд өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх явцыг гол тодорхойлогч эрх нь ашиглах эрх буюу өмчлөх эрх хэрэгжих үндэс нь ашиглах эрх болохыг өөрсдийн хууль тогтоомждоо тусгаж, мөн эд юмсын эрх зүйн үндсэн эрх болох өмчлөх эрх хэзээд газартай холбогдон хөгжиж ирсэнээр түүний зохицуулалт, өмчлөх эрхээс үүдэлтэй бусад ашиглах эрхүүдийг хэрэгцээ, шаардлага бүрт тулгуурлан зохицуулж, нийтэд (улсад) болон хувь иргэнд эдийн засгийн үр ашигтай байдлаар хэрэгжүүлж буй туршлага нь миний энэхүү бакалаврын судалгааны ажлыг бичих үндэслэл болсон билээ.
Түлхүүр үг
Эд юмсын эрх, өмчийн эрх, өмчлөх эрх, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газар, газрын эрх, газрын тухай хууль, ашиглах эрх
Бичигдсэн огноо
2019.05.22
Хуудсын тоо
66
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-18
Товч мэдээлэл үзсэн
2338
Бүрэн эхээр нь үзсэн
42
Эшлэлийн тоо
109
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх