Бүтээлийн нэр
Хүний эрх сэтгүүл 2018/2
Тэмдэглэл
Сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн судлаач: П.Оюунчимэг, Ц.Очгэрэл, Ш.Баасандорж, Б.Болорсайхан, П.Баянбаатар, Өнөржаргал, Б.Сэмжидмаа,
Хэлбэр
Сэтгүүл
Салбар
Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн процесс, Эрүүгийн процесс
Бүтээлийн товч
ӨГҮҮЛЭЛ, НИЙТЛЭЛ

П.Оюунчимэг: Төрийн байгууллага, албан тушаалтны буруутай ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал

Ц.Очгэрэл: Дэлхийн зарим улс орны пробацийн үйл ажиллагааны туршлага, анхаарах асуудал

Ш.Баасандорж: Франц Улс дахь хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт, түүний тогтолцоо, үйл ажиллагааг судлах нь

Б.Болорсайхан:Дэлхийн иргэний боловсролын ач холбогдол

П.Баянбаатар: Эрүүгийн хуулийг хэрэглэх тулгамдсан асуудал ба хүний эрхийн баталгаа

Өнөржаргал: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан захиргааны хэм хэмжээний актын зохицуулалттай холбоотой зарим асуудал

Б.Сэмжидмаа: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөрлөх эрх

МОНГОЛ ХЭЛЭЭР ЗӨВХӨН МАНАЙ ХУУДАСНАА

Байнга асуух асуулт: Боловсрол дахь хувийн этгээдтэй холбоотой төрийн хүлээх үүргийн талаар баримтлах хүний эрхийн үндсэн зарчмууд

ЗОЧНЫ ЯРИА

А.Оюунчимэг Өв залгамжлалын талаар ойлголтын зөрүүтэй байгаа нь гол асуудал
Түлхүүр үг
Төрийн байгууллага, албан тушаалтны буруутай ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал, улс орны пробацийн үйл ажиллагааны туршлага, иргэний боловсрол, хүний эрхийн баталгаа, хүний эрхийн үндсэн зарчмууд, өв залгамжлал
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
137
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-20
Товч мэдээлэл үзсэн
1894
Бүрэн эхээр нь үзсэн
119
Эшлэлийн тоо
175
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх