Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын харъяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлэх гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал
Хэлбэр
Бакалаврын төгсөлтийн ажил
Салбар
Гэр бүл
Бүтээлийн товч
Монгол улс 1990 онд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, 1998 онд Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенцийг /цаашид Гаагийн конвенц гэх/ тус тус соёрхон баталж, нэгдэн орсон бөгөөд эдгээр конвенциудад хүүхэд үрчлэлттэй холбогдох эрх зүйн харилцаанд /хүүхэдтэй холбоотой аль ч эрх зүйн харилцаанд/ баримтлах үндсэн зарчмыг тусгасан.

Гэвч манай Гэр бүлийн тухай хууль тогтоомжид тусгагдсан монгол улсын харъяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлүүлэх зохицуулалт нь дээрх конвенциудад тусгагдсан хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд анхаарах зарчимтай хэрхэн уялдаж, хүүхдийг баталгаатай гэр бүл үрчлүүлж буй эсэх нь тодорхойгүй байна.

Иймд судлаач бакалаврын зэрэг горилсон тус бүтээлээрээ Монгол Улсын харъяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлүүлэхтэй холбогдсон Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Гаагийн конвенцийн заалтыг Гэр бүлийн тухай хууль тогтоомжийн холбогдох заалттай уялдуулж мөн холбогдох шүүхийн шийдвэрт анализ хийж, бусад БНСУ, БНХАУ, Австрали улсын зохицуулалтуудыг судалж, энэ талаарх Монгол Улсад тулгамдаж буй асуудлыг тодруулахыг зорьсон болно. Чи
Түлхүүр үг
Хүүхдийн эрх, хүүхэд үрчлэлт, Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд анхаарах зарчим, ашиг сонирхол, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенц, Гэр бүлийн тухай хууль
Бичигдсэн огноо
2018.05.23
Хуудсын тоо
69
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-01-21
Товч мэдээлэл үзсэн
3655
Бүрэн эхээр нь үзсэн
453
Эшлэлийн тоо
147
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх