Бүтээлийн нэр
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ
Хэлбэр
Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл
Салбар
Компани
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд компанийн засаглалын үндсэн параметрийн нэг болох “Сайн ТУЗ-ийн туршлагыг бүрдүүлэгч” төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний эрх зүйн байдлыг тодорхойлох, эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх, компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохыг зорьсон болно.
Судалгааны энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд Монгол Улсын Компанийн хууль, бусад хууль тогтоомжид компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний ойлголт, нэр дэвшигчид тавигдах шалгуур, сонгох асуудал, эрх, үүрэг, хариуцлага хэрхэн тусгагдсан болохыг, БНСУ, БНХАУ, ОХУ, Франц улсуудын компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний эрх зүйн байдалтай харьцуулж, ижил төсөөтэй болон ялгаатай тал юу болохыг, Мөн Монгол Улс дахь практик хэрэгжилт, компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид ямар шалгуур тавигдаж байгаа болох, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж буй өнөөгийн байдал, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд хамаарах эрх зүйн хэм хэмжээ хэрхэн хэрэгжиж байгаа зэргийг тус тус судалсан.
Эцэст нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд хамаарах эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэхэд тулгамдаж буй гол 5 асуудалд дүгнэлт хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болгож, Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүний үүрэг оролцоо, үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой 5 нэмэлт, өөрчлөлтийг Компанийн тухай хуульд оруулах тухай санал дэвшүүлсэн болно. Үүний үр дүнд Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд хамаарах эрх зүйн хэм хэмжээг үр дүнтэй хэрэглэх, тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.
Түлхүүр үг
Компанийн засаглал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, шалгуур, хувьцаат компани, Төрийн өмчит компани,нэр дэвшүүлэх хороо, сонгон шалгаруулалт
Бичигдсэн огноо
2019.12.27
Хуудсын тоо
95
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2020-02-10
Товч мэдээлэл үзсэн
2535
Бүрэн эхээр нь үзсэн
55
Эшлэлийн тоо
168
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх