Бүтээлийн нэр
ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРХИЙН АСУУДАЛ: БАРИМТЫН СУДАЛГАА
Бүтээлийн хэлбэр
Бодлогын судалгаа, зөвлөмж
Бүтээлийн товч
СУДАЛГААНЫ ТУХАЙД
Манай улсад 1990 оноос хойш олон улсын баримт бичиг, стандарт зарчмуудад нийцүүлсэн эрх зүйн тогтолцооны эрчимтэй шинэтгэл явагдсаар байгаа бөгөөд мөн энэ хүрээнд хүн ам, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудал чухал байр суурь эзэлж байна.

Сүүлийн жилүүдэд УИХ-аас хүн амын хөгжил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхтэй холбоотой хэд хэдэн үндэсний хөтөлбөр, хууль тогтоомж батлагдан хэрэгжиж байна. Гэвч хүн амын зарим бүлгийг онцолсон хөтөлбөрүүд дутагдалтай хэвээр байна. Тухайлбал, энэхүү судалгааг хийх явцад охидын эрхийн асуудлыг тэдний онцлогт тохируулж авч үзсэн баримт материал туйлын хомс байгаа төдийгүй эмэгтэйчүүд эсвэл хүүхдийн эрхэд хамаатуулан хэтэрхий ерөнхий авч үзсэн, улмаар үндэсний хэмжээний судалгаа шинжилгээ хийгдээгүй байгаа зэргээс үзэхэд тэдний асуудал “орхигдсон бүлгийн асуудал” гэж тодорхойлохоос өөр аргагүйд хүрч байна.

Охидын эрхийн асуудлаар хийсэн энэхүү баримтын судалгааны тайландаа охидын эрхийн асуудал Олон улсын баримт бичгүүдэд хэрхэн туссан, хэрхэн хэрэгжиж байгааг товч танилцуулан Олон улсын гэрээний хороодоос Монгол улсад өгсөн зөвлөмжид тулгуурлан үндэсний эрх зүйн баримт бичгүүдэд хэрхэн туссан, хэрхэн хэрэгжиж байгааг баримт материалуудад түшиглэн харьцуулах замаар анализын арга зүйг ашиглан дүн шинжилгээ хийхийг эрмэлзлээ. Чингэхдээ охидын эрхийн асуудлыг НҮЭМ-ийн хүрээнд хүний эрх, хүн ам зүй, жендэртэй уялдуулан холбон авч үзэж 50 орчим ОУ-ын болон зарим орнуудын туршлага, мөн үндэсний бодлого, хууль, баримт судалгааны тайлангуудыг шүүж бичсэн болно.

Судалгаандаа охидын эрхийн асуудлыг эмэгтэйчүүд, хүүхдийн асуудлаас тусад нь салгаж “онцгой хүн” талаас харж шүүн тунгаалт хийсэн ба үйл явц, хяналтын механизм, санхүүжилт зэрэг хэрэгжилтийг тодорхойлох өргөн хүрээний шинжилгээ хийгдээгүй болохыг дурьдах нь зүйтэй.

Судалгаа:

• Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд (ББНҮЭМ)-тэй холбоотой ОУ-ын стандартууд,
• Охидын эрхийн асуудлаарх өнөөгийн нөхцөл байдлыг ОУ-ын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа арга туршлагууд,
• Охидод хамаарах үндэсний хууль тогтоомжууд зэрэгт харьцуулсан ерөнхий үнэлгээ өгч зарим нэг санал дэвшүүлэх зэргээр товчхон тодорхойлох боломжтой байлаа.
Судалгаа, дүн шинжилгээ хийх явцад охидын эрхийн асуудлаар үндэсний хэмжээний социологийн дэлгэрэнгүй судалгаа хийх зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь харагдлаа.

Цаашид охидод ээлтэй нийгмийг бий болгоход төрийн үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх, охидтой ажилладаг талууд түүний дотор боловсролын байгууллага, эцэг, эх, бусад гэр бүлийн гишүүд, эмч нар, олон нийт болон охидын өөрсдийнх нь мэдлэгийг дээшлүүлж хандлага, дадлыг өөрчлөхийн тулд олон улсын зарчим, стандартад нийцүүлэн эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулах хэрэгцээ шаардлага зүй ёсоор ирснийг судалгаа харуулж байна.
Түлхүүр үг
хүн амын хөгжил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, охидын эрхийн асуудал,
Бичигдсэн огноо
2018
Хуудсын тоо
67
Хэл
Монгол
Үнэ
Үнэгүй
Байршуулсан огноо
2020-08-12
Товч мэдээлэл үзсэн
519
Бүрэн эхээр нь үзсэн
37
Эшлэлийн тоо
111
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

“Оюуны-Инноваци” Эрх зүйн судалгааны төв

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn